Kind nog niet geplaatst in 3e ronde Kernprocedure 2010? Meld het!

Geplaatst door OCO op 28 april 2010

OCO ontving van gemeente Amsterdam onderstaande brief en meldingsformulier (hieronder weergegegeven en ook als download onderaan deze pagina beschikbaar) met het verzoek deze aan ouders beschikbaar te stellen. Wanneer uw kind nog steeds geen plek heeft gevonden bij de overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs, dan zou OCO het op prijs stellen om op info@onderwijsconsument.nl een c.c. te ontvangen van uw melding bij gemeente Amsterdam.

Geachte heer/mevrouw,

Als uw kind nog geen plek heeft gevonden op een school voor voortgezet onderwijs in de 3e Ronde dan is deze brief voor u van belang.

Om deze kinderen alsnog een plek te kunnen bieden hebben we een concreet overzicht nodig van de betreffende leerlingen. Aan de hand hiervan zal de gemeente met de gezamenlijke VO-schoolbesturen een oplossing realiseren.

We verzoeken u bijgaand formulier met gegevens over het aanmeldverloop van uw kind bij voorkeur uiterlijk donderdag 29 april in te vullen en te e-mailen naar: kernprocedure@dmo.amsterdam.nl. In de week na de meivakantie – de week van 17 mei – ontvangt u vervolgens nader bericht.

Met vriendelijke groet,

Marije Schoonen

Beleidsadviseur Kernprocedures
E m.schoonen@dmo.amsterdam.nl
T 020 251 8151
A ma, di, do, vrij

Gemeente Amsterdam
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Postbus 1840
1000 BV Amsterdam
Bezoekadres: Weesperstraat 101
1018 VN Amsterdam

KERNPROCEDURE 2009/2010 – opgave nog niet geplaatste leerlingen in 3e Ronde

We verzoeken u bijgaand formulier met gegevens over het aanmeldverloop van uw kind/leerling uiterlijk donderdag 29 april in te vullen.
In de week na de meivakantie – de week van 17 mei – ontvangt u nader bericht.

E-mailen aan: kernprocedure@dmo.amsterdam.nl

1. Achtergrondgegevens van uw kind/leerling:

Naam leerling:
Naam ouders:
E-mailadres:
Telefoon:

2. Onderwijsgegevens van uw kind/leerling:

Naam basisschool:
Naam leerkracht groep 8:
Basisschooladvies:
Cito-score:

3. Waar heeft uw kind/leerling zich in de 1e Ronde aangemeld?

Naam VO-school:
Reden niet-plaatsing:

4. Waar heeft uw kind/leerling zich in de 2e Ronde aangemeld?

Naam VO-school:
Reden niet-plaatsing:

5. Welke scholen heeft uw kind/leerling in de 3e Ronde bezocht/overwogen?

Naam VO-school 1:
Reden niet-aanmelding:

Naam VO-School 2:
Reden niet-aanmelding:

Naam VO-School 3:
Reden niet-aanmelding:

Meer artikelen over Blog