Ko-totaal, wat is dat voor VVE-programma?

Geplaatst door IH op 7 september 2014
Ko-totaal is een programma voor voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Lees hier meer over VVE. Ko-totaal is één van de methodes waarmee in Amsterdam wordt gewerkt. Het programma werkt met de poppen Puk en Ko en richt zich naast taal en rekenen op de sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek.

Onderdelen Ko-totaal VVE-programma

Ko-totaal is een educatief voor- en vroegschools (VVE) totaalprogramma voor 0 tot 6 jaar. Het wordt uitgevoerd op kinderdagverblijven en scholen. Ko-totaal richt zich op de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. Ko-totaal bestaat uit de volgende onderdelen, welke los en naast elkaar gebruikt kunnen worden:

  • Uk & Puk voor kinderen van 0 – 4 jaar in het kinderdagverblijf
  • Puk & Ko voor kinderen van 2 – 4 jaar in de peuterspeelzaal
  • Ik & Ko voor kinderen van 4 – 6 jaar in de groepen 1 en 2 van de basisschool

Ko-totaal thema’s

Ko-totaal is thematisch opgebouwd. Een thema duurt drie tot vier weken, waarin verschillende activiteiten rond het thema worden uitgewerkt. Pop Puk en Pop Ko staan centraal bij de programma’s van Ko-Totaal. De thema’s zijn niet naar toenemende moeilijkheidsgraad of ontwikkelingsniveau opgebouwd. Alleen tussen het peuterprogramma en het kleuterprogramma is een duidelijk verschil. De leidster, leider of leerkracht kan het programma aanpassen aan het niveau van het kind. Hiervoor worden duidelijke aanwijzingen gegeven. Omdat er veel in kleine groepjes wordt gewerkt, gaat Ko-totaal uit van twee volwassenen op een groep.

Materiaal Ko-totaal

Alle onderdelen van Ko-totaal hebben handleidingen en thema-handleidingen. Ook wordt er gewerkt met poppen. Daarnaast zijn er materialen om thuis met de methode aan de slag te gaan.

Meer info

De ontwikkelaar van het VVE-programma Ko-totaal is de CED-Groep in Rottterdam. Voor meer informatie: www.ukpukvve.nl