Wat is de Kopklas?

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 30 november 2021
Sommige leerlingen krijgen in groep 8 het basisschooladvies ‘Kopklas’: een intensief, extra jaar taalonderwijs. De Kopklas is voor gemotiveerde leerlingen die een jaar willen investeren in hun (taal)ontwikkeling. Het doel is uitstromen op vmbo-t, havo of vwo-niveau. Ouders moeten akkoord gaan met de aanmelding voor de Kopklas. Pas als een leerling de aanmeldingsprocedure en toetsronde bij de Kopklas goed doorstaat, maakt hij kans op een plek in één van de acht Kopklassen in Amsterdam. Dankzij de Kopklas stroomt 95 procent van de leerlingen door naar een theoretischer niveau. Ouders betalen een vrijwillige ouderbijdrage van honderd euro voor de Kopklas.
Wat is de Kopklas?

In groep 8 krijgen leerlingen hun definitieve basisschooladvies. Meestal is dit advies praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. Maar soms krijgt een leerling het advies ‘Kopklas’. De Kopklas is een extra schooljaar na de basisschool en vóór de middelbare school. Tijdens dit jaar werken leerlingen extra aan hun Nederlandse taalvaardigheid, zodat ze daarna kunnen doorstromen naar een passend niveau in het voortgezet onderwijs.

In de Kopklas wordt gewerkt met een speciaal ontwikkeld taalprogramma, zodat leerlingen niet het idee hebben nog een jaar groep 8 te doen. Daarnaast wordt rekenen bijgehouden en krijgen de leerlingen gymnastiek. Ook gaan zij regelmatig op excursie.

De Kopklas Amsterdam is een initiatief van de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS).

Voor wie is de Kopklas?

Leerlingen komen in aanmerking voor de Kopklas als zij:

 • in potentie vmbo-t, havo of vwo aankunnen;
 • een voldoende rekenniveau hebben (minimaal vmbo-t);
 • gemotiveerd zijn;
 • bereid zijn een extra schooljaar hard te werken aan de Nederlandse taal;
 • een goede werkhouding en concentratie hebben;
 • zelfstandig en stabiel zijn in gedrag.

De meeste kopklasleerlingen zijn in Nederland opgegroeid en lopen door omstandigheden achter in de Nederlandse taalontwikkeling. Bijvoorbeeld doordat er thuis niet of nauwelijks Nederlands wordt gesproken. Een klein deel van de kopklasleerlingen is net (weer) in Nederland komen wonen, maar spreekt voldoende Nederlands om mee te komen met het programma van de Kopklas.

Herkent u uw kind in het kopklasprofiel en wilt u kijken of de Kopklas past bij uw kind? Ga dan zo snel mogelijk in gesprek met de groepsleerkracht, zodat de aanmeldingsprocedure eventueel kan worden gestart.

Hoe verloopt de aanmelding?

De Kopklas moet een bewuste keuze zijn van u en uw kind. Alleen als leerling en ouders akkoord gaan met het basisschooladvies Kopklas, kan de leerkracht een leerling aanmelden. Na aanmelding bepaalt de Kopklas welke kinderen worden uitgenodigd voor een toetsronde.

De toetsronde bestaat uit:

 • een symbolische test, bestaande uit 45 vragen. Deze test geeft het denkniveau van de leerling weer;
 • een rekentest (zonder verhaaltjessommen);
 • een schrijfopdracht.

Na de toetsronde verzamelt en beoordeelt de toelatingscommissie alle gegevens. Vervolgens neemt de plaatsingscommissie een plaatsingsbesluit en geeft dit door aan de basisschool van de leerling. De indeling van de groepen en locaties volgt later.

Meer informatie over de aanmeldingsprocedure leest u op de website van Kopklas Amsterdam.

Is uw kind aangenomen voor de Kopklas? Dan hoeft het dit schooljaar niet mee te doen met de Centrale loting en matching. Uw kind doet dan volgend jaar pas mee, als het doorstroomt naar de middelbare school. Is uw kind niet aangenomen voor de Kopklas? Dan doet het dit schooljaar wel mee met de Centrale loting en matching. Er is nog voldoende tijd om een voorkeurslijst op te stellen.

Open dagen Kopklas:

 • Vanaf begin januari tot 4 februari zijn de Kopklassen te bezoeken volgens de planning van de VO-locaties. Houd hiervoor de websites van de scholen in de gaten.

Na de klopklas naar de eerste klas op de middelbare school

Na een jaar Kopklas stromen leerlingen door naar de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat zij een jaar later klaar zijn met de middelbare school, dan wanneer ze niet naar de Kopklas waren gegaan. Maar doordat leerlingen een extra jaar hebben geïnvesteerd in de Nederlandse taal, stromen zij in 95 procent van de gevallen succesvol door naar een theoretischer niveau dan wanneer zij direct na groep 8 naar het voortgezet onderwijs waren gegaan. In plaats van vmbo-t krijgt een leerling dan bijvoorbeeld een havo-advies.

Wat kost de Kopklas?

Ouders betalen een vrijwillige ouderbijdrage van honderd euro voor de Kopklas. De Kopklas besteedt dit geld onder andere aan:

 • leermiddelen;
 • boeken;
 • OV-kaartjes;
 • excursies.

Heeft uw kind een stadspas? Dan kan een deel van de vrijwillige ouderbijdrage hiermee betaald worden.

Locaties Kopklas

In Amsterdam zijn acht Kopklassen. Deze klassen zijn gevestigd op de volgende locaties:

 • Over-Y College (Noord);
 • Hervormd Lyceum West (Nieuw-West): twee groepen;
 • Marcanti College (West);
 • Pieter Nieuwland College (Oost);
 • Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (Zuid);
 • De Open Schoolgemeenschap Bijlmer (Zuidoost) (vanaf schooljaar ’22/’23).

De Kopklas deelt het gebouw met de middelbare school, maar hoort hier officieel niet bij. De Kopklas heeft namelijk een eigen directie, bestuur en docententeam. Bovendien blijft de leerling nog een jaar langer ingeschreven staan op de basisschool.

Het is voor ouders niet mogelijk om zelf een locatie te kiezen voor hun kind. Wel kunnen zij na de uitnodiging voor de toetsronde een top 3 mailen naar: info@kopklasamsterdam.nl Kopklas Amsterdam streeft ernaar om leerlingen binnen deze top 3 te plaatsen, maar er is geen garantie dat dit lukt.

Het is handig om de website van de Kopklasgoed in de gaten te houden, want locaties kunnen wijzigen. Ook voor andere vragen kunt u op de website van de Kopklas terecht.