Kan ik nog een rugzak aanvragen voor mijn kind?

Geplaatst door Floor Kaspers op 27 augustus 2014

Nee, sinds 1 augustus 2014 kan je geen rugzak meer aanvragen voor je kind. De rugzak is komen te vervallen met de invoering van passend onderwijs.

Ouders van kinderen met een handicap of zware leerproblemen, die extra begeleiding nodig hebben, kunnen ervoor kiezen om hun kind naar een gewone school in plaats van een speciale school te laten gaan. Tot 1 augustus 2014 konden ouders hiervoor geld aanvragen voor extra begeleiding op school. Dat geld noemde men leerlinggebonden financiering ofwel rugzak.

Het geld voor de extra begeleiding wordt nu verdeeld door de samenwerkingsverbanden over de scholen. Dit doen ze op basis van het ondersteuningsprofiel van een school. Ook kan het samenwerkingsverband, net als bij het rugzakje, in specifieke situaties een aanvullend budget voor een leerling beschikbaar stellen voor begeleiding van een individuele leerling.