Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop vanaf 1 augustus 2014 extra ondersteuning voor leerlingen wordt georganiseerd. Het is dus niet een aparte schoolsoort, maar passend onderwijs geldt voor alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs.

Doel van passend onderwijs

Het doel van passend onderwijs is te zorgen dat leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past, dat ze ondersteuning krijgen als dat nodig is, en dat er geen leerlingen meer thuiszitten.

Landelijke regels

Tot 1 augustus 2014 bestonden er landelijke regels voor het bepalen wanneer een leerling bijvoorbeeld naar speciaal onderwijs zou gaan, of een indicatie voor een rugzakje kreeg. Met de ingang van passend onderwijs, maken scholen hier zelf de regels voor. Op die manier kunnen ze precies kijken welke voorzieningen er zijn, en welke extra ondersteuning nodig is. Het is de bedoeling van passend onderwijs dat meer kinderen op een school in de buurt ondersteuning kunnen krijgen. Er worden dan minder kinderen doorverwezen naar speciaal onderwijs. Het is niet zo dat speciaal onderwijs gaat verdwijnen en alle kinderen naar reguliere scholen gaan. Er blijven plekken op speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs beschikbaar.

Samenwerken

Om dit voor elkaar te krijgen, werken scholen samen. Alle scholen in een regio of stad zijn onderdeel van een samenwerkingsverband passend onderwijs. In Amsterdam is er een samenwerkingsverband voor het basisonderwijs, en een voor voortgezet onderwijs. Deze samenwerkingsverbanden hebben een ondersteuningsplan opgesteld, waarin ze aangeven op welke manier ze passend onderwijs vormgeven.

Schoolkeuze en ondersteuning.

Iedere school heeft een eigen ondersteuningsprofiel met informatie over de ondersteuning op die school. Dit profiel kan helpen om een keuze te maken voor een passende school. Iedere school biedt basisondersteuning, bijvoorbeeld voor kinderen met dyslexie of ADHD. Voor sommige leerlingen is extra ondersteuning nodig, zoals bij een autisme spectrum stoornis of een chronische ziekte. Ook aanpassingen en ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen is onderdeel van passend onderwijs.