Lesrooster, urennorm en onderwijstijd in het mbo

Geplaatst door Kaja Sariwating op 14 september 2018
Studenten in het mbo zijn ongeveer 1.600 uren per studiejaar bezig met de opleiding. Dit is voor iedere mbo-student hetzelfde. Er zijn uren voor lessen op school en uren voor beroepspraktijkvorming. De verhouding theorie en praktijk is afhankelijk van de duur en het niveau van jouw BOL-opleiding. Bij een BBL-opleiding ben je vooral bezig met praktijk en ga je veel minder naar school. Als student in het mbo ben je altijd een kleine 40 uur per week met je opleiding bezig.

Recht op onderwijsuren

Het mbo kent een studielast. Als student heb je recht op onderwijsuren. Iedere opleiding duurt minimaal 1.600 uren per studiejaar (art. 7.2.7 lid 2 WEB). De studielast is altijd 1.600 uren per studiejaar, ongeacht de opleiding, het niveau of de leerweg die je volgt.

Onderwijstijd in het mbo

In de wet is vastgelegd hoeveel verplichte onderwijsuren studenten in het mbo volgen. De wet maakt onderscheid tussen (art. 7.2.7 lid 3 WEB):

  • begeleide onderwijsuren op school
  • uren voor beroepspraktijkvorming

Begeleide onderwijsuren op school

Begeleide onderwijsuren zijn de uren waar een docent voor de klas staat en studenten in de schoolbanken zitten of aan projecten op school werken.

Uren voor beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de beroepsopleiding. Een student maakt tijdens de vorming kennis met de beroepspraktijk en brengt de theoretische kennis die hij heeft opgedaan in de praktijk en maakt zich werknemersvaardigheden eigen. Uren voor beroepspraktijkvorming maken altijd onderdeel uit van een mbo-opleiding.

BOL-opleiding

Studenten die een BOL-opleiding volgen krijgen minimaal 1.000 uren per jaar begeleide onderwijsuren of beroepspraktijkvorming (art. 7.2.7 lid 3 onder a t/m d WEB). De precieze verhouding bij een BOL-opleiding is afhankelijk van het niveau en de duur van jouw mbo-opleiding. Bij een BOL-opleiding volg je meer uren in de klas dan bij een BBL-opleiding. Hoe langer de opleiding, des te belangrijker beroepspraktijkvorming wordt tijdens je opleiding.

BOL opleidingen Urennorm
Entreeopleiding 1.000
1-jarige opleiding 1.000
2-jarige opleiding 2.000
3-jarige opleiding 3.000
4-jarige opleiding 4.000

Entreeopleiding van een jaar

De studielast van de eenjarige entreeopleiding is 1.000 uren. Ten minste 600 uren worden besteed aan begeleide onderwijsuren (art. 7.2.7 lid 3 onder a WEB).

Eenjarige beroepsopleiding (niveau 2 en specialistenopleiding)

De studielast van een eenjarige basisberoepsopleiding en de specialistenopleiding is 1.000. Tijdens de eenjarige opleiding krijg je ten minste 700 begeleide onderwijsuren en ten minste 250 klokuren beroepspraktijkvorming (art. 7.2.7 lid 3 onder b WEB).

Tweejarige beroepsopleiding (niveau 2, 3 en tweejarige vakopleiding)

De studielast van een tweejarige basisberoepsopleiding en een tweejarige vakopleiding is ten minste 2.000 uren omvat. Over 2 jaar is dit gemiddeld 1.000 uren per studiejaar. Tijdens de tweejarige opleiding krijg je ten minste 1.250 begeleide onderwijsuren en ten minste 450 uren beroepspraktijkvorming. In het eerste studiejaar worden minimaal 700 begeleid onderwijs verzorgd. Dit is wettelijk verplicht (art. 7.2.7 lid 3 onder c WEB).

Driejarige beroepsopleiding (driejarige vakopleiding en niveau 4)

De studielast voor een driejarige vakopleiding en de middenkaderopleiding is ten minste 3.000 uren. Over 3 jaren verspreid is dit gemiddeld 1.000 uren per studiejaar. Tijdens de driejarige opleiding krijg je ten minste 1.800 begeleide onderwijsuren en ten minste 900 uren beroepspraktijkvorming. In het eerste studiejaar worden minimaal 700 begeleide onderwijs verzorgd. Dit is wettelijk verplicht (art. 7.2.7 lid 3 onder d WEB).

BBL-opleiding

Het aantal uren onderwijs voor een BBL-opleiding is minimaal 850 uren per studiejaar. Tijdens de opleiding krijg je minimaal 200 uren  les op school, de begeleide onderwijsuren. Daarnaast krijg je ten minste 610 uren beroepspraktijkvorming (art. 7.2.7 lid 4 WEB). Deze studenten hebben geen huiswerk (art. 7.2.7 lid 5 WEB).

Lesrooster

Met een studielast van 1.600 uren per studiejaar kom je al gauw op een kleine 40 uren per week (berekend over een studiejaar van 40 weken). Het kan zijn dat jouw opleiding het onderwijsprogramma anders invult. Hierdoor heb je een periode meer les of juist minder les. Dat is toegestaan. De opleiding moet zich wel altijd houden aan de studielast per studiejaar (art. 7.2.7 lid 3 WEB), tenzij de opleiding dit goed kan uitleggen. Dit vermeldt de opleiding in het bestuursverslag van het ROC (art. 7.2.7 lid 3 WEB).