Mijn kind is niet geplaatst, wat moet ik doen?

Geplaatst door Nicoline Vink op 24 maart 2015
Ouders van de 84 kinderen die afgelopen 17 maart 2015 zijn uitgeloot ontvingen een brief van de basisschool waar ze hun kind hadden aangemeld. Behalve het slechte nieuws bevat de brief uitleg over de procedure en is een lijst van beschikbare plaatsen meegestuurd. OCO heeft navraag gedaan bij het BBO en de informatie voor ouders op een rij gezet.

Reageer snel!

Er wordt in de brief niet nadrukkelijk verteld dat de ouders de website van het BBO in de gaten moeten houden voor de meest recente lijst van scholen, wel wordt aangeraden niet te lang te wachten met aanmelden. Ouders wordt geadviseerd snel te reageren omdat hier geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Leg zelf contact

Ouders moeten zelf contact opnemen met een school om een plaats te reserveren. Hoe ze dit doen mogen ze zelf weten (digitaal, fysiek op bezoek gaan of telefonisch).

Geen voorrangsregels

Bij deze toelating gelden geen voorrangsregels meer!

Lijsten met beschikbare plaatsen

Er zijn twee lijsten lijsten voor twee verschillende ‘cohorten’ (leeftijdsgroepen). De twee lijsten die op de website bboamsterdam.nl staan met scholen waar nog plaats is (per cohort) worden regelmatig bijgewerkt. Wanneer scholen vol zitten worden ze van de lijst afgehaald. Onduidelijk is nog hoe vaak de lijsten worden ververst, waarschijnlijk niet dagelijks.

Geen transparantie hoeveelheid beschikbare plaatsen

Op de vraag waarom niet duidelijk staat aangegeven hoeveel plaatsen een school nog heeft, was het antwoord van de helpdesk van het toelatingsbeleid:

“We willen het simpel houden. Ouders moeten zelf contact houden met scholen om informatie te krijgen over het aantal plaatsen.”

OCO is van mening dat het voor ouders transparanter is als ze wel zien hoeveel plaatsen er op een school zijn, zodat ze weten of ze snel een keuze moeten maken of nog even tijd hebben om bijvoorbeeld scholen te bezoeken.

Toch een reservelijst?

Scholen krijgen een lijst met namen van ouders die de school als eerste voorkeur hebben opgegeven. Mocht er een plaats vrij komen, dan moet de school deze ouders benaderen. Onduidelijk is nog in welke volgorde dit gebeurt, wellicht is er een reservelijst aangemaakt. De notitie over het stedelijk toelatingsbeleid die de besturen januari 2014 hebben vastgesteld noemde zo’n reservelijst niet en beschreef een andere gang van zaken; namelijk dat wanneer een ouder geen gebruik maakt van een toegewezen plaats, de school bij de volgende periode de capaciteit met het aantal niet-gebruikte plaatsen kan ophogen.

Helpdesk Toelatingsbeleid

Voor hulp en/of advies kunnen ouders terecht bij de Helpdesk van het Toelatingsbeleid. Telefoon (020) 251 8006 (b.g.g. 0615 606 267), of per e-mail via toelatingsbeleid@bbo.amsterdam.nl. Voor onafhankelijke informatie of advies kunnen ouders ook bellen naar OCO.

Deze pagina wordt bijgewerkt als nadere informatie bekend wordt.

Meer artikelen over Geen categorie