Bevorderen openheid en onderling overleg in de school

Geplaatst door OCO op 26 juli 2023
Om openheid en overleg te bevorderen, is het belangrijk dat jij als lid van de medezeggenschapsraad (hierna: MR) een actieve en geïnteresseerde houding hebt richting het schoolbestuur. Het schoolbestuur moet ook constructief zijn en openstaan voor overleg met de MR, want goed overleg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Hoofdtaak

De belangrijkste taak van de MR is het bevorderen van openheid en onderling overleg binnen de school, zoals staat beschreven in artikel 7 van de Wet medezeggenschap op scholen. Deze bepaling is te zien als de hoofdtaak van de medezeggenschap.

Achterban

Naast het contact met het schoolbestuur heb je als MR ook een verantwoordelijkheid richting de achterban, dus naar ouders, leerlingen en het personeel van de school. Het is belangrijk om hen goed te informeren en indien nodig overleg te voeren met hen.

Inspanningsverplichting

Als het overleg met het schoolbestuur moeizaam verloopt, is het belangrijk dat de MR gebruik maakt van de rechten en bevoegdheden die de Wet medezeggenschap op scholen biedt, om het overleg weer op gang te krijgen. Dit is vooral van belang als het niet duidelijk is hoe het onderwijsbeleid en de onderwijskwaliteit van de school geregeld zijn.

Een passieve houding, waarbij de MR het schoolbestuur de schuld geeft en er verder niets aan doet, is niet voldoende. De MR heeft een inspanningsverplichting om zich naar vermogen in te zetten voor goed overleg.

Ingrijpen rechter of minister

Als het echt niet anders kan, heeft de MR de mogelijkheid om via de rechter het schoolbestuur te dwingen om zich aan de verplichtingen richting de MR te houden. Ook kan de minister de financiering van de school inhouden of stopzetten als het schoolbestuur zich niet aan de regels van de Wet medezeggenschap op scholen houdt. Deze bevoegdheden worden geregeld in artikel 36 t/m 38 van de Wet medezeggenschap op scholen.

One Trackback

Meer artikelen over Openheid en overleg