Geheimhouding medezeggenschapsraad

Geplaatst door OCO op 27 juli 2023
Als lid van de medezeggenschapsraad (MR) krijg je soms gevoelige informatie van het schoolbestuur. Bijvoorbeeld voorstellen over een scholenfusie of ingrijpende reorganisaties. Het medezeggenschapsreglement bevat normaal gesproken regels wanneer geheimhouding vereist is. Eenmalig afspraken maken hierover kan natuurlijk ook.

Gevoelige informatie

Soms kunnen er onderwerpen op de agenda van de MR staan die gevoelig liggen bij bepaalde groepen of personen op school. Ook kan het schoolbestuur soms een voornemen nog niet naar buiten willen brengen, maar er wel alvast met de MR over willen spreken. Bijvoorbeeld bij mogelijke fusie met een andere school. Dit vraagt om discretie van de MR.

Medezeggenschapsreglement

In het medezeggenschapsreglement staan de afspraken over de werkwijze van de MR. Oók in welke gevallen geheimhouding wordt verwacht (art. 24 lid 1 onder j Wms). Dit document bevat normaal gesproken regels over wanneer geheimhouding vereist is en wat dit precies inhoudt.
Het kan zo zijn dat geheimhouding toch niet goed is vastgelegd. In dat geval is het aan de MR om te bepalen hoe ze met vertrouwelijke gegevens omgaan. Vergeet niet: de MR heeft altijd een verantwoording naar de eigen achterban. Soms is het juist verplicht of verstandig om de eigen achterban juist wél te raadplegen. Vertrouwen speelt dus ook richting de eigen achterban.

Maak eenmalig afspraken

Als eenmaal geheimhouding afgesproken, dan is het verstandig om dit schriftelijk vast te leggen. Zo wordt duidelijk voor wie en hoe lang de geheimhouding geldt en onder welke voorwaarden deze komt te vervallen. 
Meer artikelen over Openheid en overleg