Openheid en overleg


  • Geheimhouding medezeggenschapsraad

    Soms is informatie van het bevoegd gezag aan de medezeggenschapsraad gevoelig, bijvoorbeeld voorstellen met betrekking tot een scholenfusie of ingrijpende reorganisaties.

    4850 keer bekeken

  • Is sponsoring van scholen toegestaan?

    Sponsoring in het onderwijs is toegestaan. Donaties en sponsoring van scholen worden aanvaard door de medezeggenschapsraad van de school.

    7881 keer bekeken