OCO werkplan 2014

Geplaatst door Menno van de Koppel op 3 april 2014
Werkplan van OCO voor 2014 met overzicht activiteiten die onder routinewerkzaamheden vallen, geplande activiteiten naar aanleiding van externe ontwikkelingen, eigen aandachtspunten en organisatieontwikkeling.

Routine

Helpdesk en spreekuren

 • informatie en advies

Oudergroepen

 • bezoeken, ondersteunen en verbinden groepen ouders

Ouderambassadeurs

 • thematische inzet ouderambassadeurs

Scholengids

 • coproductie Parool Scholengids

Externe ontwikkelingen 2014

Invoering Passend Onderwijs

 • voorlichtingsactiviteiten
 • koppeling achterban aan (oudergeleding) OPR

Kernprocedure 2013-2014(regels overstap PO-VO)

 • voorlichting overstap van PO naar VO
 • overzicht aanmeldingen (widget)
 • ouderbelangen bij capaciteitsproblemen en lotingen
 • scholenmarkt/speeddate (voor in 1e ronde afgewezen en uitgelote leerlingen)

Kernprocedure 2014-2015(regels overstap PO-VO)

 • ouderpositie nieuwe kernprocedure (na wetswijziging)
 • coproductie Parool Scholengids (incl campagne)

Kwaliteitsgegevens PO

 • van Asschernorm naar schoolwijzer naar ?
 • belangenbehartiging m.b.t. transparantie voor ouders relevante kwaliteitscriteria
 • stedelijke discussie brede definitie kwaliteit

Stedelijk toelatingsbeleid

 • uitwisseling vragen en adviezen (G)MR-en
 • ouderpanel uitwerking en uitvoering stedelijk toelatingsbeleid
 • voorlichting aan ouders over nieuwe beleid (na definitieve vaststelling)

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen

 • ouderbetrokkenheid bij ontwikkeling nieuwe RPO (ingangsdatum 1/8/2015)

Taalontwikkeling

 • Taaltips
 • Koffiemomenten taal

Eindexamens en zittenblijvers

 • eindexamens
 • zittenblijvers
 • af/opstroom

Eigen aandachtspunten OCO

LWOO

 • verdwenen’ Asschernorm uitstroom naar lwoo
 • lwoo een plicht of een recht?
 • ouderpositie bij ‘loskoppelen’ leerlijn

Medezeggenschap

 • vormen netwerk (oudergeleding) (G)MR-en
 • versterken medezeggenschap

Open data

 • stimuleren open data gemeente, owinsp en besturen

Uitbreiding schoolinfo

 • actualiseren info PO
 • toevoegen info SO
 • toevoegen info besturen en toezichthouders

15 jaar Schaapmanvonnis

 • publicatie(s)
 • bijeenkomst

Organisatieontwikkeling

Online strategie

 • doorontwikkelen online strategie- doorontwikkelen website
 • integratie Actieve Ouders
 • webredactie (forum, uitleg, nieuws, schoolinfo)
 • actie ter vergroting bekendheid

CRM (customer relationship management)

 • vernieuwing vraagbeheer
 • analyse, rapportage en publicatie vragen

Jeugdzorg

 • voorbereiding vraagloket jeugdzorg & passend onderwijs

OCO na 2014

 • meerjarenplan 2015-2018

Download

Download OCO werkplan 2014 als pdf.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog