Begeleiders passend onderwijs voor voortgezet onderwijs

Geplaatst door Floor Kaspers op 3 november 2015
Met de start van passend onderwijs in 2014 is ook de begeleiding van leerlingen en leerkrachten op school veranderd. Ambulante begeleiders worden niet meer standaard ingezet, en de begeleiding richt zich minder op individuele leerlingen. In het voortgezet onderwijs in Amsterdam wordt de begeleiding geboden door de ‘begeleider passend onderwijs’.

Rugzakje en ambulante begeleiding

Voor de komst van passend onderwijs werd ambulante begeleiding voor iedere leerling met een rugzakje ofwel een leerlinggebonden financiering ingezet. Van het rugzakje werd een vast budget gebruikt voor deze begeleiding. Met de komst van passend onderwijs is het rugzakje komen te vervallen. Ook de rol en inzet van de begeleiding is veranderd.

Wat doen begeleiders passend onderwijs?

Door de scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam zijn afspraken gemaakt over hoe de begeleiding op school er bij passend onderwijs uit komt te zien. Er is daarbij gekozen voor het inzetten van begeleiders passend onderwijs die een kernfunctie hebben binnen de ondersteuningsstructuur op school. De begeleider passend onderwijs richt zich op het leerproces en de ondersteuningsvragen van leerlingen en leraren. Voorheen waren de ambulante begeleiders vaak gespecialiseerd in bepaalde stoornissen of beperkingen. De begeleiders passend onderwijs hebben een breed basispakket aan kennis en zetten die in op basis van de vraag van de leerling, de ouder en de leraar. Er is geen indicatiestelling meer nodig voordat een begeleider aan de slag gaat. De begeleider kan ondersteunen bij de intake, kijken naar de motivatie en concentratie van een leerling en adviseren over de meest passende onderwijsplek. De begeleiders overleggen samen met ouders over de begeleiding, eventuele onderzoeken en de voortgang.

Extra expertise nodig?

Als er specifieke expertise nodig is die de begeleider passend onderwijs niet kan bieden, is dat mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld specifieke expertise beschikbaar voor zieke leerlingen of voor leerlingen die de overstap maken van voortgezet onderwijs naar een reguliere school. Wanneer er uitgebreide ondersteuning of begeleiding nodig is, kan de school hiervoor bij het schoolbestuur een arrangement aanvragen. Er wordt dan ook een ontwikkelingsperspectief opgesteld in overleg met ouders.

Vragen over ondersteuning en begeleiding op school?

Als je vragen hebt over de ondersteuning die wordt geboden op de school van uw kind kun je contact opnemen met de zorgcoördinator. Ook in de schoolgids en op de website van de school vind je informatie over welke begeleiding de school biedt. Verder kun je terecht bij een ouder- en kindadviseur die betrokken is bij school.