Begeleider passend onderwijs voor voortgezet onderwijs

Geplaatst door Floor Kaspers op 1 augustus 2022
In Amsterdam heeft iedere school voor voortgezet onderwijs een begeleider passend onderwijs. De begeleider passend onderwijs richt zich op het leerproces en de ondersteuningsvragen van leerlingen en leraren. Als er uitgebreide ondersteuning of begeleiding nodig is, kan de school hiervoor een arrangement aanvragen bij het schoolbestuur. Informatie over ondersteuning op school staat in de schoolgids. Ook kun je contact opnemen met de zorgcoördinator of een ouder- en kindadviseur die bij de school betrokken is. Het rugzakje bestaat sinds 2014 niet meer.

Wat doet een begeleider passend onderwijs?

In Amsterdam heeft iedere school voor voortgezet onderwijs een begeleider passend onderwijs (bpo-er). De begeleider passend onderwijs richt zich op het leerproces en de ondersteuningsvragen van leerlingen en leraren. Hij heeft een breed basispakket aan kennis en zet die in op basis van de vraag van de leerling, de ouder en de leraar.

De begeleider kan bijvoorbeeld ondersteunen bij de intake, kijken naar de motivatie en concentratie van een leerling en adviseren over de meest passende onderwijsplek. Hierbij overlegt de begeleider samen met ouders over de begeleiding, eventuele onderzoeken en de voortgang van de leerling.

Op deze manier heeft de begeleider voor passend onderwijs een kernfunctie binnen de ondersteuningsstructuur op school. Daarbij werkt hij nauw samen met de zorgcoördinator, de ouder- en kindadviseur en andere professionals van het Ouder- en Kindteam, zoals de jeugdpsycholoog, de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige.

Extra expertise nodig?

Is er specifieke expertise nodig die de begeleider passend onderwijs niet kan bieden? Dan kan de school een arrangement aanvragen bij het schoolbestuur. Denk hierbij aan specifieke expertise voor zieke leerlingen of voor leerlingen die de overstap maken van voortgezet speciaal onderwijs naar een reguliere school. Als de school een arrangement aanvraagt, stelt de school in overleg met de ouders ook een ontwikkelingsperspectief op.

Vragen over ondersteuning en begeleiding op school?

Als je vragen hebt over de ondersteuning die wordt geboden op de school van jouw kind kun je contact opnemen met de zorgcoördinator. Ook in de schoolgids (art. 2.92 lid 2 onder b WVO 2020) en op de website van de school vind je informatie over welke begeleiding de school biedt. Verder kun je terecht bij een ouder- en kindadviseur die betrokken is bij school.

Rugzakje bestaat niet meer

Het rugzakje (leerlinggebonden financiering voor ambulante begeleiding) is met de Wet passend onderwijs in 2014 komen te vervallen.