Opvoedingsmoeilijkheden

Geplaatst door OCO op 29 november 2006

Kinderen die moeite hebben met leren of die gedragsproblemen hebben, noemt men kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Deze kinderen gaan naar het speciaal onderwijs, samen met andere kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben.

Er wordt geprobeerd zo weinig mogelijk kinderen naar het speciaal onderwijs te verwijzen. Scholen krijgen extra geld om kinderen te helpen die extra begeleiding nodig hebben, zodat ze op een gewone basisschool kunnen blijven. Scholen kunnen ondersteuning krijgen van mensen uit het speciaal onderwijs. Toch is het voor sommige kinderen beter om naar het speciaal onderwijs te gaan.

Een aanvraag voor een plaats in het speciaal onderwijs wordt door de ouders gedaan via het Regionaal expertisecentrum (REC), het samenwerkingsverband van speciale scholen in een gebied. De aan dit centrum verbonden Commissie voor indicatiestelling (CvI), beslist of een kind voor speciaal onderwijs in aanmerking komt.

Meer artikelen over Geen categorie