Wat is een oudercommissie?

Geplaatst door OCO op 29 september 2022
Een oudercommissie, ook wel ouderraad genoemd, bestaat uit ouders van leerlingen die aan een school verbonden zijn. De oudercommissie organiseert vaak activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest en sportdagen. Ook praat de oudercommissie soms mee over het schoolbeleid door advies te geven aan de medezeggenschapsraad en het team. Een oudercommissie is niet wettelijk verplicht. Toch hebben de meeste scholen er wel een.

Wie zitten er in de oudercommissie?

Een oudercommissie bestaat uit ouders van leerlingen die aan een school zijn verbonden. Ouders kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen. Ook hebben ouders vaak het recht om leden voor de ouderraad te kiezen.

Wat doet de oudercommissie?

Een school is niet wettelijk verplicht om een oudercommissie in te stellen. Toch hebben de meeste scholen er wel een. In de praktijk verschillen de taken. Maar de meeste oudercommissies houden zich in ieder geval bezig het organiseren van activiteiten, zoals vieringen en sportdagen en het innen van de vrijwillige ouderbijdrage.

Op sommige scholen denkt de ouderraad echter ook mee over het schoolbeleid. Zo kunnen ouders uit de commissie advies geven aan het team en de medezeggenschapsraad. De positie en taken van de medezeggenschapsraad zijn overigens wel wettelijk vastgelegd.

Een ouderraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen evalueren de ouders afgeronde activiteiten en nemen zij toekomstige activiteiten door.

Een oudercommissie is niet wettelijk verplicht in het basisonderwijs, maar wel in de kinderopvang.

Reglement en rechtspositie

De meeste oudercommissies stellen een reglement of statuut op. Hierin staan afspraken en procedures, zoals waar en hoe vaak de ouderraad vergadert en hoe ouders lid kunnen worden.

Daarbij is het verstandig als scholen goed nadenken over de rechtspositie van de ouderraad. Ouderraden kunnen namelijk verschillende rechtsposities hebben. Zo heb je een:

  • informele oudercommissie
  • oudercommissie die zich formeel inschrijft bij de Kamer van Koophandel, zonder naar de notaris te gaan en en statuten te laten controleren
  • oudercommissie die zich via een notaris als formele vereniging inschrijft bij de Kamer van Koophandel en de statuten door de notaris laat goedkeuren

Meer informatie over de verschillende rechtsvormen van de ouderraad staat op de website van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Gelden ouderraad

Naast de rechtspositie is het belangrijk dat de school goed nadenkt over de gelden. Als de rekening op naam van de penningmeester staat, en niet op de naam van de school, is het geld op die rekening namelijk formeel eigen vermogen van de penningmeester. En dit kan in de praktijk tot lastige situaties leiden. Op veel scholen legt de penningmeester verantwoording af aan de MR en directie over de activiteiten, kosten en opbrengsten van het afgelopen jaar.