Wat is een oudercommissie?

Een oudercommissie, ook wel ‘ouderraad’ genoemd, bestaat uit ouders van leerlingen en wordt gekozen door de ouders van de leerlingen die aan de school verbonden zijn.

Een oudercommissie houdt zich meestal bezig met het organiseren van activiteiten, het ondersteunen van het onderwijzend personeel en met (beleids)zaken die vooral voor ouders en leerlingen belangrijk zijn.