Hoeveel leerlingen mogen er maximaal in een klas?

Geplaatst door OCO op 4 december 2012
De onderwijswetgeving heeft geen bepaling waarin een maximum aantal leerlingen per klas wordt genoemd. Wel is er een regeling voor de oppervlakte die per leerling op school beschikbaar moet zijn. In het basisonderwijs is dat 3,5 m2 per leerling.

Regeling

De regeling heet Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huivesting PO/VO en geeft per onderwijssoort de minimum bruto vloeroppervlakte per leerling aan. Bij de oppervlaktenorm wordt niet uitgegaan van de vloeroppervlak van het klaslokaal, maar van het vloeroppervlak van het hele schoolgebouw, inclusief gangen, wanden, trappen, toiletten en dergelijke.

Bereken zelf de bruto vloeroppervlakte per leerling

Om aan de bruto vloeroppervlakte per leerling te komen dient de bruto vloeroppervlakte van het hele gebouw gedeeld te worden door het aantal leerlingen. Via de website schoolgebouwen.amsterdam.nl kunnen de vloeroppervlakte (door te zoeken op gebouw) en het leerlingenaantal (door te zoeken op schoolnaam) opgezocht worden. Zo is bijvoorbeeld de oppervlakte van de Nicolaas Maesschool 2.175 m2 en heeft de school 442 leerlingen. Het aantal m2 per leerling is dus 2.175 m2 gedeeld door 442 leerlingen = 4,9 m2 per leerling. Ruim boven de minimumnorm voor het basisonderwijs van 3,5 m2 per leerling.

Relatief weinig effect van groepsgrootte op kwaliteit onderwijs

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat de groepsgrootte in verhouding veel minder invloed heeft op de leerresultaten dan de kwaliteit van de leerkracht. Ook het opleidingsniveau van de ouders en de ondersteuning door ouders hebben grotere invloed op de resultaten.

Schakel bij twijfel de medezeggenschapsraad in

De school moet uiteraard wel duidelijk kunnen uitleggen hoe de beschikbare middelen zo effectief mogelijk worden ingezet ten behoeve van het onderwijs en hoe de kwaliteit gewaarborgd wordt. Als de schoolleiding geen duidelijk verhaal heeft over de noodzakelijkheid van een grote klas, dan kunnen ouders die vragen hierover hebben, de oudergeleding van de medezeggenschapsraad verzoeken om daarover informatie op te vragen bij het schoolbestuur.