Scholierenvergoeding 2008-2009

Geplaatst door OCO op 16 juli 2008

De Dienst Werk en Inkomen van de Gemeente Amsterdam heeft ook dit jaar de Scholierenvergoeding. Hiermee kunnen Amsterdammers met een laag inkomen de schoolkosten of kosten voor sportieve en culturele activiteiten van hun kinderen vergoed krijgen. Zo investeert Amsterdam in de toekomst van jongeren, ook als hun ouders het niet breed hebben. De scholierenvergoeding 2008-2009

Vergoedingen voor school-, cultuur- en sportkosten
De Scholierenvergoeding 2008 is er voor ouder(s) of verzorger(s) van schoolgaande kinderen tot 18 jaar met een minimuminkomen. De vergoeding bedraagt maximaal ¤25,- per kind in het basisonderwijs en ¤400,- per kind in het voortgezet onderwijs. Dit bedrag kan naar eigen inzicht worden gebruikt voor schoolkosten of kosten voor sport en culturele activiteiten van jongeren.

Ouders betalen de kosten vooruit en kunnen deze met behulp van een declaratieformulier (deels) terugkrijgen. Kunt u het bedrag niet voorschieten, dan is het vanaf dit jaar ook mogelijk om het bedrag van de kosten vooraf te krijgen. Let er op dat u bonnen en rekeningen goed bewaart; de gemeente zal steekproefsgewijs controles uitvoeren.

Reiskostenvergoeding
Speciaal voor kinderen in het voortgezet onderwijs die 3 of meer zones met het OV naar school reizen, is er een reiskostenvergoeding. Deze bedraagt maximaal € 150,- per kind per jaar.

Automatische aanschrijving
De meeste ouders/verzorgers die voor de vergoeding in aanmerking komen, ontvingen in juni 2008 automatisch een aanvraagformulier per post. Heeft u geen brief ontvangen maar denkt u wel in aanmerking te komen, neem dan zelf contact op met DWI via tel. (020) 346 3684. U krijgt dan een aanvraagformulier toegestuurd.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog