Schoolgids, jaarplan, SOP; begrijp jij het nog?

Geplaatst door Arwen van Stigt op 25 november 2019
Verslag – Als ouder in de medezeggenschap heb je leeswerk, veel leeswerk. Om te beginnen zijn er stukken waarin de hoofdlijnen van het schoolbeleid worden vastgelegd: het strategisch beleidsplan, schoolplan, jaarplan en SOP. Hoewel slechts het topje van de ijsberg, zijn dit de kaders voor de toekomst van de school of stichting. Je doet het leeswerk hiervan dus niet voor niks, maar denkt mee over (het faciliteren van) goed onderwijs. De vraag is hoe je slim omgaat met het verkrijgen en verwerken van relevante beleidsinformatie. We vroegen dit aan zeven ouders in de medezeggenschap tijdens de tweede Ronde Tafel bijeenkomst georganiseerd door Raadgevers.

Voel je gesterkt: (her)ken je rechten

Zelfs ervaren (G)MR-leden hebben af en toe behoefte aan houvast. Bij welk beleid heb je recht op informatie, advies of instemming?

OCO maakte hiervoor een handig, niet uitputtend, overzicht op basis van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Op de bijeenkomst met ouders valt dit overzicht in goede aarde want er blijkt behoefte aan een vertaling van de WMS die aansluit bij de dagelijkse praktijk van MR-leden. Tijdens het bespreken ervan verbazen ouders zich om het feit dat de MR vaak uitgebreid geïnformeerd dient te worden op initiatief van de bestuurder. Tegelijk vroeg een ouder zich af: “Als ik dit overzicht zie, denk ik: moeten wij als MR dan niet meer cijfermatige en juridische kennis hebben?”

Een gemene deler onder de MR-leden lijkt: hoe worden verantwoordelijkheden (h)erkend? Één van de ouders vertelt dat hun MR het plan voor de nieuwe begroting niet toegezonden heeft gekregen. In plaats daarvan kregen ze een gehaaste presentatie over de begrotingsplannen. “Kan dat eigenlijk wel?” Vraagt ze zich af. Het herkennen en uitspreken van je rechten kan MR-leden op zo’n moment helpen om zich gesterkt te voelen en de bestuurder aan te spreken of het een volgende keer anders aan te pakken.

Verantwoordelijkheid kan ook spannend zijn. Ouders in de MR hebben bijvoorbeeld instemmingsrecht op het veranderen van de grondslag van de school. Nogal een invloedrijk thema, vinden de ouders. Hoe ga je om met dat soort verantwoordelijkheid? In dit geval voldoet het niet om te leunen op je eigen mening, is de consensus. Het is belangrijk om goed te weten wat andere ouders vinden, zodat je hen ook representeert. Je kunt bijvoorbeeld een raadpleging onder ouders organiseren.

Generalist of specialist?

Een terugkerend thema bij de ouders is: stel jij je op als generalist of specialist? Met andere woorden, denk je overal een beetje mee of kies je een aantal onderwerpen waar jij je in verdiept? Één van de ouders vraagt zich dit hardop af en verbindt het aan een nieuw te vormen strategische beleidsplan, dat nu bij hen speelt. Hoe bereid de medezeggenschap zich daar het best op voor? Het is niet altijd duidelijk, bijvoorbeeld, hoe je een beleidsdocument moet lezen. In details of op grote lijnen? Een ouder vult aan dat, zodra je de school hierop bevraagt, je het risico loopt gezien te worden als zeur.

Een ouder deelt hoe zij de tegenstelling tussen generalist en specialist aanvliegt: ze maakt ieder jaar een intern plan met haar GMR. Dit idee krijgt bijval want op die manier houdt de medezeggenschap de eigen doelen voor ogen. Een intern plan kan helpen bij de keuze om je ergens in te verdiepen of het over te slaan. Een ouder die al voor de tweede termijn in de MR zit geeft aan:

“Het is veel wat op je afkomt. Je doet wat je zelf belangrijk vindt en wat behapbaar is. Dat is natuurlijk ook een risico, maar ik vind dat toch de beste manier om het te doen.”

De agenda van ouders

Stel, je maakt met de MR een eigen jaarplan. Waarover wil jij het hebben op school? Één van de ouders vertelt dat ze het thema pesten op de kaart wil zetten. Momenteel domineren de thema’s lerarentekort en werkdruk echter de agenda. Hoe introduceer je een nieuw onderwerp? Iemand geeft de tip om het nieuwe thema, pesten, te combineren met dat wat al besproken wordt, lerarentekort en werkdruk. Een ingang kan zijn: is er voldoende aandacht voor de sociale veiligheid en gezondheid van kinderen nu leraren onder druk staan? Een andere ouder tipt om apart met de oudergeleding van de MR af te spreken zodat je samen optrekt. Dit kost meer tijd, maar, zo vertelt een ouder, wanneer je afspreekt met een drankje erbij draagt dat bij aan de goede sfeer én aan het creëren van een helder ouderperspectief in de MR.

Netwerk van ouders in medezeggenschap

Tot zover dit verslag van één van de Ronde Tafel bijeenkomsten van Raadgevers. Herken je jezelf in ervaringen van deze raadsleden in de medezeggenschap? Mail ons via arwen@onderwijsconsument.nl met jouw hoogte (of diepte)punt in de medezeggenschap. Houd deze website in de gaten voor de volgende Ronde Tafel bijeenkomst voor ouders in de medezeggenschap.

Oorspronkelijke aankondiging van bovenstaande bijeenkomst

Op maandagavond 28 oktober 2019 is er een Ronde Tafel bijeenkomst die openstaat voor alle ouders in de MR en GMR. Onze Ronde Tafels zijn een plek om kennis op te doen en andere ouders die actief zijn in het Amsterdamse onderwijs te ontmoeten. Dit keer is het thema ‘Schoolgids, jaarplan, SOP; begrijp jij het nog?’.

Scholen zijn verplicht om hun beleid op papier te zetten. Maar hoe zit dat precies? Er is een schoolgids, een schoolplan, een jaarplan, een SOP, een begroting, een jaarverslag. En misschien nog wel meer. Wat is verplicht en wat niet? Wat is de rol van de medezeggenschap? En hoe denk je als ouders effectief mee met school en oefen je invloed uit op deze beleidsdocumenten? Al deze vragen komen aan bod tijdens onze Ronde Tafel. Klik hier als je de uitnodiging voor de bijeenkomst wilt ontvangen.

 

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Geen categorie