Schoolgids

Geplaatst door OCO op 3 december 2006

De schoolgids is een gids voor de ouder, waarin alle belangrijke informatie over een school staat. Aan de orde komen de doelen en de resultaten van het onderwijs, informatie over extra zorg, het lesprogramma, de ouderbijdrage en rechten en plichten van ouders en leerlingen.

Iedere school moet een schoolgids hebben. Ouders kunnen een schoolgids vragen bij de school. De schoolgids kan een belangrijk hulpmiddel bij de schoolkeuze zijn.