Stichting wil gelijke kansen Amsterdamse kinderen op goed Voortgezet Onderwijs

Geplaatst door OCO op 25 januari 2010
Ieder jaar worden circa 300 Amsterdamse kinderen uitgeloot voor hun school van keuze voor Voortgezet Onderwijs (VO). Beperkte capaciteit op goede scholen maakt loting noodzakelijk. Amsterdamse kinderen hebben daarbij geen voorrang bij plaatsing, terwijl kinderen in buurgemeenten van Amsterdam dat in hun eigen woonplaats wel hebben. De Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) wil een einde maken aan die ongelijkheid. Indien noodzakelijk door gerechtelijke procedures.

Voorzitter Krijn van Beek van de Stichting VSA zegt over het initiatief

“De keuze voor een school is voor kinderen een ingrijpende beslissing. De teleurstelling bij uitloting is dan ook enorm en de zoektocht naar een plekje daarna ontluisterend. We vinden het onbegrijpelijk dat de stad Amsterdam en de VO scholen honderden Amsterdamse kinderen ieder jaar in die onmogelijke positie dwingen. En dat terwijl gemeenten rondom Amsterdam kinderen in hun eigen woonplaats wel een beschermde status geven. Wij vinden dat een onaanvaardbare situatie waar nu eindelijk een structurele oplossing voor moet komen.”

De ‘kernprocedure’

De inschrijving op scholen in Amsterdam is geregeld in de ‘Kernprocedure’. Daarin hebben scholen onderling afgesproken dat kinderen zich maar bij één VO school van hun keuze in Amsterdam kunnen inschrijven. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naar woonplaats. Kinderen van buiten Amsterdam kunnen zich dus op gelijke voet inschrijven als kinderen uit Amsterdam. Jaarlijks worden circa 1.000 kinderen van buiten Amsterdam geplaatst op een VO school in Amsterdam. De inschrijvingen van kinderen van buiten Amsterdam leggen extra druk op de bestaande capaciteit van goede VO scholen in Amsterdam.

Loterij met ongelijke kansen

Kinderen van buiten Amsterdam kunnen bij uitloting terugvallen op de inschrijving in de eigen of nabij gelegen (woon)plaats. Vrijwel alle VO scholen in de rond Amsterdam gelegen gemeenten geven bij plaatsing voorrang aan kinderen uit de eigen gemeente en omringende dorpen. Voor hen is meeloten in Amsterdam een loterij zonder nieten. Amsterdamse kinderen krijgen die voorrang niet in hun eigen woonplaats. Daardoor betekent uitloting dat ze op zoek moeten naar een plaats op een andere school in Amsterdam. Omdat de kwalitatief goede scholen een beperkte capaciteit hebben en na de eerste lotingronde meestal vol zitten, betekent dit plaatsing op een school van mindere kwaliteit en/of op grote afstand van huis. Kinderen zijn hierdoor de dupe van falend beleid in Amsterdam.

Voorrang voor Amsterdamse kinderen

De Stichting VSA vindt dit een onaanvaardbare situatie en wil een betere positie van Amsterdamse kinderen afdwingen door aan te dringen op verbetering van kwaliteit van het onderwijsaanbod. Zolang dat er niet is, vindt de Stichting dat Amsterdamse kinderen voorrang verdienen op de VO scholen in Amsterdam. Er blijven dan nog honderden plaatsen over voor kinderen van buiten Amsterdam. De Stichting VSA wil deze voorrangsregeling bereiken door overleg met de besturen van VO scholen en de gemeente. Als dit overleg niet tot resultaat leidt, wil de Stichting een juridische procedure tegen de scholen in het Voortgezet Onderwijs in Amsterdam aanspannen om een voorrangsregeling af te dwingen. Een vergelijkbare procedure in het voorjaar van 2009 heeft geleerd dat het een effectieve methode is om de VO scholen en de gemeente tot actie te bewegen.

Steun van ouders

De Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam is een initiatief van enkele ouders van kinderen op basisscholen en scholen van Voortgezet Onderwijs. De Stichting wordt financieel ondersteund door ouders.

Voor meer informatie:
www.stichtingvsa.nl

Meer artikelen over Blog