Stichting Witte Tulp

Stichting Witte Tulp heeft tot doel preventie van schooluitval en bestrijding van (taal)achterstanden van tieners en adolescenten.

O.a. Mentorproject, Weekendschool, Begeleiding Voortgezet Onderwijs, opvoedingsondersteuning, ouderbetrokkenheid, examentraining, taallessen, sociale, culturele en sportieve activiteiten.

De pedagogische begeleiding is gericht op het vergroten van het zelfoplossend vermogen van de jongeren, hun ouders en leerkrachten.

T: 020 613 8688
W: www.stichtingwittetulp.nl