Wat is het studiehuis?

Geplaatst door OCO op 15 februari 2023
Het studiehuis was een onderwijsvernieuwing waarbij leerlingen zelfstandig leerden werken en plannen. De rol van de docent verschoof hierbij van lesgeven naar begeleiden. Het doel van het studiehuis was dat het voortgezet onderwijs beter aansloot op het hoger onderwijs. Het maakte deel uit van de tweede fase (bovenbouw van het havo en vwo) die in augustus 1998 werd ingevoerd.

Het studiehuis

Het studiehuis was een concept waarbij zelfstandig leren en plannen centraal stonden. Het maakte onderdeel uit van de tweede fase. De rol van docenten verschoof hierbij van onderwijzer naar begeleider.

Inmiddels wordt de term ‘studiehuis’ niet vaak meer gebruikt. Trouwsprak in 2007 zelfs van een ‘zachte dood’ van de tweede fase en het studiehuis. Desalniettemin ligt op veel scholen voor voortgezet onderwijs in de bovenbouw de nadruk op zelfstandig leren werken en plannen.

Tweede fase

Met ingang van 1 augustus 1998 voerde een deel van de havo/vwo scholen de tweede fase in. De overige scholen volgden later. De tweede fase is ook wel een synoniem voor de bovenbouw van het havo en vwo. De tweede fase houdt een aantal wettelijke regelingen in, waaronder:

In 2005 vond er een evaluatie van de tweede fase plaats. En vanaf schooljaar 2007-2008 vonden er enkele organisatorische en inhoudelijke veranderingen plaats, waardoor scholen meer keuzevrijheid kregen en versnippering van het volle onderwijsprogramma werd tegengegaan.