Tag: *adviesrecht

Wat doet de medezeggenschapsraad op school?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Wanneer is een medezeggenschapsraad verplicht?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Waar ligt het medezeggenschapsrecht, bij de MR of GMR?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Nieuwe wet onderwijstijd van invloed op medezeggenschap op school

Blogbericht van 2 juni 2015

Wat zijn de taken van de deelraad en themaraad?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie