Tips voor het omgaan met emoties bij klachten

Geplaatst door OCO op 4 december 2006

Zit u met een ernstig probleem waarover u een klacht zou willen indienen, maar twijfelt u of weet u niet hoe, dan kunt u mailen naar info@onderwijsconsument.nl of bellen met OCO op (020) 330 63 20.

Tips om te voorkomen dat problemen u boven het hoofd groeien
Wanneer er sprake is van problemen of conflicten tussen ouders, leerlingen en school is de spanning misschien al hoog opgelopen en kan er ook de nodige persoonlijke irritatie zijn over en weer. Ook is er dan waarschijnlijk de nodige miscommunicatie geweest. U kunt proberen de zaken tot hanteerbare proporties terug te brengen door:

  • persoonlijke irritatie en emoties onder controle te houden;
  • op een respectvolle manier met school te blijven communiceren;
  • onderscheid te maken tussen hoofdzaken en bijzaken;
  • goed na te denken hoe u als ouder de positie van uw kind ziet;
  • goed na te gaan wat de redenen zouden kunnen zijn voor de opstelling van de school;
  • de kern van het probleem en uw standpunt op papier te zetten en een schriftelijke reactie te vragen aan de school;
  • te streven naar een oplossing in stappen die u kunt overzien en die u in de uitvoering kunt volgen.
Meer artikelen over Klachtenregeling