Toelatingscode voor doorstroom van vmbo-t naar havo

Geplaatst door OCO op 27 april 2012

In het verleden bestonden er grote verschillen tussen scholen als het ging om de voorwaarden voor de doorstroom van vmbo-t naar havo. Na acties van het LAKS is door de  VO-raad  een toelatingscode opgesteld met bindende afspraken over de doorstroom van vmbo’ers naar het havo.

Het doel ervan is dat alle scholen duidelijke en eenduidige toelatingseisen stellen en dat de aansluiting vmbo-havo verbetert. De belangrijkste punten uit de code:

  • Scholen maken regionaal afspraken over de aansluiting vmbo-havo, loopbaanbegeleiding en het toelatingsbeleid.
  • Havo-scholen vermelden hun toelatingsbeleid en afspraken met vmbo-scholen duidelijk op hun website.
  • Alle havo-scholen stellen maximaal een 6,8 als eis aan het gemiddeld eindexamencijfer van vmbo’ers.
  • Alle havo-scholen hanteren dezelfde regels over doubleren voor leerlingen uit het vmbo als voor leerlingen uit havo 3.

Binnen deze kaders is er ruimte voor eigen invulling door scholen van het toelatingsbeleid. De code is 4 jaar geldig vanaf 1 augustus 2012. Hij is ontwikkeld door de VO-raad, in overleg met schoolleiders, decanen, ouderorganisaties en het LAKS. Het Platform-TL onderschrijft de code.

Bekijk de toelatingscode vmbo-havo
Bekijk de handreikingen bij de toelatingscode vmbo-havo

Zie voor meer info het artikel ‘doorstroom vmbo/havo’ op de website van de VO-raad .

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog