Vertrouwenspersoon

Geplaatst door OCO op 19 december 2007

Met klachten over hoe je wordt behandeld door mensen op school, ga je naar een vertrouwenspersoon. Deze neemt je klacht altijd serieus. Heb je problemen met discriminatie of ongewenste seksuele handelingen, dan kun je hier met de vertrouwenspersoon (meestal een leraar) over praten. De vertrouwenspersoon adviseert hoe je met je klacht moet omgaan. Of hoe je met de persoon moet omgaan die de oorzaak is van jouw klacht. Soms blijkt het nodig om een onderzoek in te stellen. De vertrouwenspersoon kan rechtstreeks contact opnemen met de schoolleiding, het schoolbestuur en de Onderwijsinspectie.