Vmbo-K

In de kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo ligt de nadruk op praktisch leren. De praktijkvakken zijn gericht op één beroep.

Leerlingen stromen na het vmbo-K door naar mbo-niveau 3 en 4.