Tot welke leeftijd ben je leerplichtig?

Je moet naar school tot je 18e verjaardag, tenzij je al eerder een diploma haalt voor mbo-2, havo of vwo. Als je op je 18e je diploma nog niet hebt gehaald mag je de school nog wel afmaken, of je kunt naar het volwassenenonderwijs of een mbo. Voor leerlingen geldt volledige leerplicht vanaf vijfjarige leeftijd tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar oud worden. Daarna geldt nog de kwalificatieplicht tot 18 jaar. Jongeren zonder startkwalificatie worden tot hun 23ste gestimuleerd om alsnog een diploma te halen.

Leerplichtig tot startkwalificatie

Oorspronkelijk gold de leerplicht vanaf vijfjarige leeftijd tot het einde van het schooljaar waarin een leerling 16 jaar werd. In 2007 is daar de startkwalificatie aan toegevoegd, zodat jongeren een betere kans hebben op de arbeidsmarkt. Een startkwalificatie is een diploma voor vwo, voor havo, of voor mbo op niveau 2 of hoger. Jongeren die zo’n diploma nog niet hebben gehaald, moeten naar school totdat zij 18 jaar oud worden (art. 4b Lpw). Dit heet kwalificatieplicht. De verplichting vervalt zodra een leerling een startkwalificatie heeft gehaald.

Uitzonderingen kwalificatieplicht

Leerlingen die het praktijkonderwijs hebben afgerond met een getuigschrift of diploma zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Ook leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) met een uitstroomprofiel arbeidsmarkt of dagbesteding zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht.

RMC voor jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie

Jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie, vallen onder de RMC-wet (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten). Jongeren die zijn aangemeld bij de RMC worden geholpen en gestimuleerd om terug naar school te gaan of om werk te vinden waarbij ze een diploma kunnen halen. Op de website www.aanvalopschooluitval.nl is informatie te vinden over de aanpak van schooluitval in Amsterdam.

Samenvatting leerplichtwet

Zie voor de overige onderdelen van de leerplichtwet www.onderwijsconsument.nl/leerplicht