Tot welke leeftijd ben je leerplichtig?

Voor leerlingen geldt een volledige leerplicht vanaf vijfjarige leeftijd tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar oud worden. Voor scholieren zonder startkwalificatie geldt een verlengde leerplicht tot 18 jaar. Dit heet de kwalificatieplicht. Jongeren zonder startkwalificatie worden tot hun 23e jaar gestimuleerd om alsnog een diploma te halen.

* Zonder startkwalificatie moeten scholieren naar school. Meer informatie over het mbo is te vinden in het artikel Wat is het mbo?

Leerplicht tot startkwalificatie

Oorspronkelijk gold de leerplicht vanaf vijfjarige leeftijd tot het einde van het schooljaar waarin een leerling 16 jaar werd. In 2007 is daar de startkwalificatie aan toegevoegd, zodat jongeren een betere kans hebben op de arbeidsmarkt. Een startkwalificatie is een diploma voor vwo, voor havo, of voor mbo op niveau 2 of hoger. Jongeren die zo’n diploma nog niet hebben gehaald, moeten naar school totdat zij 18 jaar oud worden (art. 4b Lpw). Dit heet de kwalificatieplicht. De verplichting vervalt zodra een leerling een startkwalificatie heeft gehaald.

Uitzonderingen kwalificatieplicht

Leerlingen die het praktijkonderwijs hebben afgerond met een getuigschrift of diploma zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Ook leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) met een uitstroomprofiel arbeidsmarkt of dagbesteding zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht.

RMC voor jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie

Jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie, vallen onder de RMC-wet (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten). Jongeren die zijn aangemeld bij de RMC worden geholpen en gestimuleerd om terug naar school te gaan of om werk te vinden waarbij ze een diploma kunnen halen. Op de website www.aanvalopschooluitval.nl is informatie te vinden over de aanpak van schooluitval.

Meer informatie

Zie voor de overige onderdelen van de leerplichtwet www.onderwijsconsument.nl/leerplicht. Meer informatie over kansen op de arbeidsmarkt met een diploma is hier te vinden: www.onderwijsconsument.nl/werken-na-het-vmbo-bekijk-jouw-kansen.