Tot welke leeftijd ben je leerplichtig?

Voor leerlingen geldt een volledige leerplicht vanaf vijfjarige leeftijd tot en met het schooljaar waarin leerlingen 16 jaar oud worden. Voor scholieren zonder startkwalificatie geldt een verlengde leerplicht tot 18 jaar. Dit heet de kwalificatieplicht. Jongeren zonder startkwalificatie worden tot hun 23e jaar gestimuleerd om alsnog een diploma te halen.

Zonder diploma moet je nog naar school tot je 18e verjaardag. Meer informatie hierover is te lezen in het artikel Wat betekent kwalificatieplicht?

Leerplichtig tot 16 jaar

Ouders of verzorgers van leerlingen tussen 5 en 16 jaar moeten hun kinderen inschrijven op een school. De leerplicht geldt tot en met het schooljaar waarin een leerling 16 jaar wordt. Daarnaast moeten leerlingen de school ook regelmatig bezoeken. De leerplichtambtenaar controleert dit. De leerplicht verloopt na het schooljaar dat de leerling de leeftijd van 16 jaar bereikt of wanneer de leerling een startkwalificatie behaalt (art. 3 lid 1 sub b Lpw).

Leerplicht tot startkwalificatie

Er geldt een verlengde leerplicht voor leerlingen zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is een diploma vwo, havo of mbo niveau 2 of hoger. Jongeren die zo’n diploma nog niet hebben gehaald, moeten naar school totdat zij 18 jaar oud worden (art. 4b Lpw). Deze verplichting vervalt eerder, mits een leerling een startkwalificatie haalt. Meer informatie over de regels voor leerlingen zonder startkwalificatie is te lezen in het artikel Wat betekent kwalificatieplicht?

Uitzonderingen kwalificatieplicht

Leerlingen die het praktijkonderwijs hebben afgerond met een getuigschrift of diploma zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Ook leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) met een uitstroomprofiel arbeidsmarkt of dagbesteding zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht.

Melden voortijdig schoolverlaten

Gemeenten en scholen werken samen om voortijdig schoolverlaten onder jongeren tussen de 18 en 23 jaar tegen te gaan. Scholen zijn verplicht om bij de gemeente te melden wanneer leerlingen stoppen met een opleiding of een maand zonder reden naar school gaan (art. 21a Lpw). Deze leerlingen worden geholpen en gestimuleerd om terug naar school te gaan of om werk te vinden (waarbij ze een mbo-diploma kunnen halen).

Interessant voor jou