Tot welke leeftijd ben je leerplichtig?

Voor leerlingen geldt een volledige leerplicht vanaf vijfjarige leeftijd tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar oud worden. Voor scholieren zonder startkwalificatie geldt een verlengde leerplicht tot 18 jaar. Dit heet de kwalificatieplicht. Jongeren zonder startkwalificatie worden tot hun 23e jaar gestimuleerd om alsnog een diploma te halen.

Zonder diploma moet je nog naar school tot je 18e verjaardag. Meer informatie hierover is te lezen in het artikel Wat betekent kwalificatieplicht?

Leerplichtig tot 16 jaar

Ouders of verzorgers van leerlingen tussen 5 en 16 jaar moeten hun kinderen inschrijven op een school. De leerplicht geldt tot en met het schooljaar waarin een leerling 16 jaar wordt. Daarnaast moeten leerlingen de school ook regelmatig bezoeken. De leerplichtambtenaar controleert dit. De leerplicht loopt af na het schooljaar dat de leerling de leeftijd van 16 jaar bereikt of wanneer de leerling een startkwalificatie behaalt (art. 3 lid 1 sub b Lpw).

Leerplicht tot startkwalificatie

Sinds 2007 geldt er een verlengde leerplicht voor leerlingen zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is een diploma voor vwo, voor havo, of voor mbo op niveau 2 of hoger. Jongeren die zo’n diploma nog niet hebben gehaald, moeten naar school totdat zij 18 jaar oud worden (art. 4b Lpw). Deze verplichting vervalt zodra een leerling een startkwalificatie heeft gehaald. Meer informatie over de regels voor leerlingen zonder startkwalificatie is te lezen in het artikel Wat betekent kwalificatieplicht?

Uitzonderingen kwalificatieplicht

Leerlingen die het praktijkonderwijs hebben afgerond met een getuigschrift of diploma zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Ook leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) met een uitstroomprofiel arbeidsmarkt of dagbesteding zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht.

RMC voor jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie

Jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie, vallen onder de RMC-wet (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten). Jongeren die zijn aangemeld bij de RMC worden geholpen en gestimuleerd om terug naar school te gaan of om werk te vinden waarbij ze een diploma kunnen halen.

Interessant voor jou