Tot welke leeftijd ben je leerplichtig?

Voor leerlingen geldt een volledige leerplicht vanaf vijfjarige leeftijd tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar oud worden. Voor leerlingen zonder startkwalificatie geldt een leerplicht tot 18 jaar. Dit heet de kwalificatieplicht. Jongeren zonder startkwalificatie worden tot hun 23e jaar gestimuleerd om alsnog een diploma te halen.

Leerlingen die (bijna) klaar zijn met het vmbo moeten nog een opleiding volgen tot hun 18e verjaardag. Lees op onze website alles over de overstap van vmbo naar mbo en het mbo.

Leerplichtig tot 16 jaar

Ouders van leerlingen tussen 5 en 16 jaar moeten hun kinderen inschrijven op een school. Leerlingen moeten de school ook regelmatig bezoeken. De leerplichtambtenaar controleert dit. De leerplicht geldt tot en met het schooljaar waarin een leerling 16 jaar wordt. De leerplicht verloopt na het schooljaar dat de leerling de leeftijd van 16 jaar bereikt, of wanneer de leerling een startkwalificatie behaalt (art. 3 lid 1 sub b Lpw).

Verlengde leerplicht tot aan startkwalificatie of 18e verjaardag

Zonder startkwalificatie moeten leerlingen nog langer naar school. Een startkwalificatie is een diploma voor vwo, havo of mbo niveau 2 of hoger. Jongeren die zo’n diploma nog niet hebben gehaald, moeten naar school totdat zij 18 jaar oud worden (art. 4b Lpw). Meer informatie over de kwalificatieplicht is te lezen in het artikel Wat betekent kwalificatieplicht?

Uitzonderingen kwalificatieplicht

Soms hoeven leerlingen niet meer naar school, terwijl ze nog geen 18 jaar zijn. Dit geldt voor leerlingen:

  • die het praktijkonderwijs hebben verlaten
  • uit het voortgezet speciaal onderwijs met een uitstroomprofiel arbeidsmarkt of dagbesteding

Melden voortijdig schoolverlaten

Gemeenten en scholen werken samen om voortijdig schoolverlaten onder jongeren tussen de 18 en 23 jaar tegen te gaan. Scholen zijn verplicht om bij de gemeente te melden wanneer leerlingen stoppen met een opleiding of een maand zonder reden niet naar school gaan (art. 21a Lpw). Deze leerlingen worden geholpen en gestimuleerd om terug naar school te gaan of om werk te vinden waarbij ze een mbo-diploma kunnen halen.

Interessant voor jou