Tag: opstromen

Onderzoeksgegevens over opstroom en afstroom

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Meer opstroom dan afstroom

Blogbericht van 7 maart 2019

Amsterdamse eisen bij overstap van 5 havo naar 5 vwo in schooljaar 2017/2018

Blogbericht van 31 januari 2018

Amsterdamse eisen bij overstap van 5 havo naar 5 vwo in schooljaar 2016/2017

Blogbericht van 10 juli 2017

28 mei 2015 #Stapeldebat

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Welke vervolgopleidingen sluiten aan op het vmbo?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Afschaffing maximale verblijfsduur vmbo

Blogbericht van 5 september 2011