“Alles staat of valt met de groepsleerkracht”

Geplaatst door Lidewij Koren op 17 mei 2015
Maureen en dochters Raisa (links) en Isaura (rechts)
Maureen nam drie jaar geleden contact op met OCO. Haar dochter Raisa zat in groep 8 en er bestond onvrede over haar basisschooladvies. Hoe gaat het nu met Raisa?

ADD

“In de middenbouw bleek dat Raisa moeite had zich te concentreren. De school noemde het een aantal keer, maar handelde niet. Ik nam het initiatief haar te laten onderzoeken. Dit deed ik bij de Bascule. Daar is de diagnose ADD gesteld. Ik deelde de onderzoeksresultaten met school. In groep 5 bleef Raisa zitten. In groep 6, 7 en 8 kreeg Raisa les van dezelfde meester. Tijdens tienminutengesprekken legde hij de nadruk op wat Raisa moeilijk vond. En dat ze moeite had zich te concentreren. Ik vond dit niet motiverend, en reageerde: hoe gaan we het aanpakken? Wat kun jij op school doen, en wat kan ik betekenen? Het lukte niet om samen een plan te maken. Ik heb Raisa laten onderzoeken op ADD, zodat de school haar beter les zou kunnen geven.”

Entreetoets

“De uitslag van de Entreetoets in groep 7 viel tegen. Het voorlopig basisschooladvies werd er op gebaseerd: vmbo-b/vmbo-k. Het beeld dat de groepsleerkracht van Raisa had werd bevestigd. Als een self-fulfilling prophecy. Het leerlingprofiel dat bij de uitslag van de Entreetoets wordt geleverd geeft een goed beeld van waar nog aan gewerkt kan worden. Waar heeft een leerling moeite mee? De tijd om daar op school in groep 8 serieus aan te werken is er niet. Ik schakelde een bijlesinstituut in. Raisa bleek een leerachterstand te hebben van 16 maanden. Het instituut heeft de achterstand voor een groot deel weggewerkt. Het instituut nam ook een schoolkeuzetest af. Met als uitslag: vmbo-t.”

Basisschooladvies

“De meester heeft de uitslag van de schoolkeuzetest naast zich neergelegd. Raisa kreeg in groep 8 het basisschooladvies vmbo-b/vmbo-k. De school heeft mij als vervelend ervaren. Ik had behoefte aan gesprekken. Elke maand zat ik er wel. Raisa had moeite met rekenen. De uitleg die klassikaal werd gegeven was onvoldoende. Als zij de meester om aanvullende instructie vroeg, reageerde hij afwijzend. Bij wie kon ze dan terecht? Op een gegeven moment durfde ze niet meer op hem af te stappen. Wanneer ik hem daar op aansprak, noemde hij zijn ervaring. Verbetering kwam er niet.”

Heroverweging

“Na de Cito-eindtoets vroeg ik de school om een nieuw gesprek. Er schoven drie medewerkers aan. Ik heb duidelijk gemaakt dat ik een passend advies van groot belang vind. Een advies dat is opgesteld door gedreven mensen, die denken in het belang van het kind. Mensen die talenten en mogelijkheden zien. Alles staat of valt met de groepsleerkracht. Het advies werd heroverwogen en opgehoogd naar vmbo-k.”

Stapelaar

“Bij de aanmelding op het voortgezet onderwijs heb ik de uitslag van de schoolkeuzetest overhandigd. Raisa is aangenomen op vmbo-g, en zit daar nog steeds. Op twee niveaus hoger dan het oorspronkelijke basisschooladvies. Het gaat goed. Raisa zit nu in het derde leerjaar. Zelf ben ik een stapelaar. Van mavo, naar havo en vwo, en uiteindelijk naar de universiteit. Ik houd mijn dochters voor dat niemand ze hoeft te vertellen waar ze toe in staat zijn. Als ze maar willen. En als je iets echt niet kunt, kom je jezelf wel tegen.”

Klik hier voor het lezen van meer ervaringen van ouders en leerlingen met het basisschooladvies.

Meer artikelen over Blog