BOSK

Geplaatst door OCO op 17 december 2006

Onderwijs als aspect van welzijn en zorg is voor de BOSK een belangrijk werkterrein. Onderwijs vergroot de kansen op de arbeidsmarkt en draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid. Bovendien is onderwijs een belangrijk middel voor mensen met een beperking om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Belangrijke redenen voor de BOSK om actief te zijn op dit gebied.

Wat doet de BOSK?
De BOSK ondersteunt:
? ouderraden en ouderverenigingen van mytyl-en tyltylscholen die buitengewoon lid zijn
? ouders in medezeggenschapsraden van bovengenoemde scholen
Daarnaast zorgt de BOSK voor:
? informatie en advies
? belangenbehartiging
? ontwikkeling van producten
? ontmoeting en uitwisseling

Informatie op de website
Veel informatie publiceert de BOSK op hun website.

Informatiefolder Onderwijs
Er is een speciale folder over hetgeen de BOSK voor haar leden doet op het gebied van onderwijs en school. De folder is gratis en te bestellen in de Webshop. U kunt de folder ook downloaden op de website.

Werkgroep
Om de leden van de BOSK te betrekken bij het werkterrein onderwijs, is een werkgroep van actieve leden ingesteld.

BOSK
T: (030) 245 90 90
E: info@bosk.nl

www.bosk.nl

Bestand(en) :

Trefwoorden:

Motorische handicap
Mytyl-en tyltylscholen

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Links, Blog