Leerinhoud basisschool


 • Wat leert mijn kind in groep 3?

  In groep 3 leert een kind lezen, schrijven en rekenen. De leerkracht toetst regelmatig leerlingen om hun leesontwikkeling te volgen.
 • Wat leert mijn kind in groep 1 en 2?

  In groep 1 en 2 leren kleuters tellen en rijmen. Ook leren zij spelenderwijs cijfers en letters herkennen en optellen en aftrekken met kleine getallen.
 • Wat leert mijn kind in groep 5?

  In groep 5 leert een kind (werkwoord)spelling en taal- en redekundig ontleden. Daarnaast leert het rekenen met grote getallen en delen.
 • Wat leert mijn kind in groep 6?

  In groep 6 leert een kind nieuw regels voor (werkwoord)spelling, taal- en rekenkundig ontleden, rekenen met grote getalellen, breuken en decimalen.
 • Wat leert mijn kind in groep 7?

  In groep 7 leert een kind nieuwe leesstrategieën, spellingregels, rekenen met procenten en het metrieke stelsel van lengte, inhoud en gewicht
 • Wat leert mijn kind in groep 8?

  In groep 8 herhalen leerlingen lesstof uit eerdere leerjaren, zoals regels voor (werkwoord)spelling, leesstrategieën, breuken en procenten.