Leerinhoud basisschool


 • Wat leert mijn kind in groep 3?

  In groep 3 leert een kind lezen, schrijven en rekenen. De leerkracht toetst regelmatig leerlingen om hun leesontwikkeling te volgen.

  51861 keer bekeken

 • Wat leert mijn kind in groep 1 en 2?

  In groep 1 en 2 leren kleuters tellen en rijmen. Ook leren zij spelenderwijs cijfers en letters herkennen en optellen en aftrekken met kleine getallen.

  50592 keer bekeken

 • Wat leert mijn kind in groep 7?

  In groep 7 leert een kind nieuwe leesstrategieën, spellingregels, rekenen met procenten en het metrieke stelsel van lengte, inhoud en gewicht

  24756 keer bekeken

 • Wat leert mijn kind in groep 4?

  In groep 4 leert een kind steeds beter technisch en begrijpend lezen en spellen. Daarnaast leert het de tafels (vermenigvuldigen).

  54147 keer bekeken

 • Wat leert mijn kind in groep 5?

  In groep 5 leert een kind (werkwoord)spelling en taal- en redekundig ontleden. Daarnaast leert het rekenen met grote getallen en delen.

  38988 keer bekeken

 • Wat leert mijn kind in groep 6?

  In groep 6 leert een kind nieuw regels voor (werkwoord)spelling, taal- en rekenkundig ontleden, rekenen met grote getalellen, breuken en decimalen.

  30435 keer bekeken

 • Wat leert mijn kind in groep 8?

  In groep 8 herhalen leerlingen lesstof uit eerdere leerjaren, zoals regels voor (werkwoord)spelling, leesstrategieën, breuken en procenten.

  23771 keer bekeken