Citostress of keuzestress?

Geplaatst door IH op 18 november 2014
Wat is erger sinds de nieuwe regels: citostress of keuzestress? Het advies van de basisschool over het passend niveau voortgezet onderwijs (VO) voor groep 8 leerlingen is leidend geworden. VO-scholen voor mogen leerlingen niet meer afwijzen vanwege een slechte citoscore. In Amsterdam is ‘matching’ ingevoerd, waarbij leerlingen (en hun ouders)  meerdere scholenmoeten opgeven èn een voorkeursvolgorde moeten aangeven. Deel uw mening of ervaring!

Onderaan deze pagina kunnen reacties gepost worden. Bezoek ook het forum van de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA).

Basisschooladvies leidend

Het basisschooladvies is vanaf dit schooljaar (2014-2015) leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs, dit is wettelijk vastgelegd. De afname van de eindtoets verschuift naar april en de basisscholen geven vóór 1 maart een schooladvies. Middelbare scholen laten leerlingen op basis van dit schooladvies toe tot het voortgezet onderwijs. Toelating hangt dus niet meer af van het resultaat van de (Cito) eindtoets.

Verplichte eindtoets

Scholen worden verplicht om een eindtoets af te nemen. In veel gevallen zullen zij gebruik maken van de centrale eindtoets. Als een leerling de eindtoets beter maakt dan de school gezien het schooladvies verwachtte, dan zal de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging. De uitslag zal alleen in het geval van beter presteren door de leerling dan verwacht, eventueel leiden tot (het naar boven) bijstellen van het basisschooladvies.

Minder faalangst en citostress?

Voor veel leerlingen van groep 8 zorgt de Cito toets voor stress en spanning. In sommige gevallen ook door de druk die veel ouders hun kind opleggen. Faalangst van leerlingen kan zelfs zorgen voor een black-out. Is er sprake van minder stress nu het resultaat van de eindtoets minder zwaar weegt?

Meer keuzestress door matching?

De Amsterdamse scholen hebben toegezegd zich te houden aan de regels uit de kernprocedure. Lees hier meer over de veranderingen in de kernprocedure. Dit schooljaar wordt er voor het eerst gewerkt met matching naar voorkeur. Elke leerling moet een voorkeurslijst invullen met meerdere scholen voor voortgezet onderwijs. Aan het eind van de hele procedure zal er voor alle leerlingen tegelijk een match worden gemaakt. Omdat een bewuste keuze moet worden gemaakt voor meerdere scholen kan dit zorgen voor extra stress.

Meer info

Lees hier meer over de centrale eindtoets: www.centraleeindtoetspo.nl

Onderaan deze pagina kan een reactie gepost worden, er kan ook gereageerd worden op bestaande reacties. Bezoek ook het forum van de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA).