Nieuw in de Kernprocedure 2014-2015

Geplaatst door Lidewij Koren op 17 september 2014
De Kernprocedure regelt de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Door een wetswijziging en door invoering van een centraal lotingsysteem via ‘matching’ is de kernprocedure 2014-2015 veranderd.

Veranderingen

De Kernprocedure 2014-2015 is ten opzichte van eerdere versies ingrijpend veranderd. De grootste veranderingen zijn het gevolg van nieuwe wetgeving. Daarnaast wordt er dit jaar in Amsterdam voor het eerst gewerkt met een systeem van matching in plaats van loting. Hieronder een overzicht van de belangrijkste veranderingen. Deze staan nader uitgewerkt in de Kernprocedure 2014-2015 zelf.

Basisschooladvies bindend

Het basisschooladvies wordt leidend en bindend. Het advies van de basisschool is gebaseerd op meerdere jaren aan observaties van de ontwikkeling en de kennis en vaardigheden van de leerling. Dit geeft een completer beeld dan de uitslag van de centrale eindtoets.

Slechte Cito-eindtoets heeft geen gevolgen meer voor toelating voortgezet onderwijs

De uitslag van de centrale eindtoets speelt geen rol in de eerste fase van aanmelding op het voortgezet onderwijs. De centrale eindtoets wordt later in het schooljaar afgenomen (april 2015). De uitslag krijgt de status van ‘second opinion’. Als de Cito-eindtoets slechter wordt gemaakt dan verwacht volgens het schooladvies van de basisschool heeft dit geen consequenties meer voor de toelating in het voortgezet onderwijs. De uitslag zal enkel in het geval van beter presteren door de leerling dan verwacht, eventueel leiden tot (het naar boven) bijstellen van het basisschooladvies. De wetgever spreekt van heroverwegen en niet van automatisch bijstellen. Het is aan de basisschool om in overleg met ouders te bepalen of het basisschooladvies na de eindtoets wordt bijgesteld.

Grotere rol leerlingvolgsysteem

Het basisschooladvies wordt aangevuld door een vaste set van gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Scholen voor voortgezet onderwijs nemen geen toelatingstoetsen of –examens af bij de leerlingen, die zich aanmelden voor het eerste jaar. De basisschool school zorgt dat er voldoende gegevens zijn, om het weloverwogen advies te ondersteunen.

Matching

In plaats van aparte lotingen per school komt er een centrale loting. Dit schooljaar wordt er voor het eerst gewerkt met matching naar voorkeur. Elke leerling moet een voorkeurslijst invullen met meerdere scholen voor voortgezet onderwijs. De leerling geeft aan wat zijn of haar 1e, 2e, 3e, etc. voorkeurschool is. Deze keuzeformulieren worden gecontroleerd en ingevoerd door de basisscholen. Aan het eind van de hele procedure zal er voor alle leerlingen tegelijk een match worden gemaakt. De kans op plaatsing op een school van voorkeur wordt hiermee vergroot.

Plaatsingsbesluit in juni

De datum waarop bekend is op welke school voor voortgezet onderwijs een leerling geplaatst is, verschuift naar juni.

Meer artikelen over Blog