“De laatste klap is een daalder waard”

Geplaatst door Lidewij Koren op 17 mei 2015
Guillaume van den Bogaerde en leerlingen van de Linnaeusschool
Guillaume van den Bogaerde geeft les aan groep 8 en is adjunct directeur op de Linnaeusschool in Amsterdam Oost. Guillaume is al jaren betrokken bij het opstellen van basisschooladviezen. OCO vraagt hem naar zijn ervaring.

Gemotiveerd houden

“Ik heb altijd al gezegd: dat komt veel te vroeg in het schooljaar. De Cito-eindtoets begin februari. En na de Cito-eindtoets vragen de kinderen: gaan we nu leuke dingen doen? We moesten er flink aan trekken om de kinderen gemotiveerd te houden. De lesboeken moesten toch uit. Dat de Eindtoets nu eind april wordt afgenomen, helpt ons bij het langer gemotiveerd houden van de kinderen.”

Opstellen basisschooladvies

“Het basisschooladvies stel je samen op. Op de Linnaeusschool bespreken de groepsleerkrachten en de intern begeleider elk kind afzonderlijk. Tijdens deze gesprekken liggen de resultaten uit het leerlingvolgsysteem voor ons. We kijken met name naar scores van rekenen en begrijpend lezen. Dan bespreken we de werkhouding, de motivatie en het gedrag. Hoe leergierig is een kind? Na jaren les geven voel ik het steeds beter aan. Kinderen met een vwo-advies vinden aardrijkskunde, biologie en geschiedenis leuk. Ze smullen van een werkstuk of van een presentatie. Ze laten zien dat ze iets willen uitzoeken, stellen kritische vragen. Er zijn ook kinderen met meer behoefte aan praktijk, kinderen die een vmbo-b of vmbo-k advies krijgen. Je vermoeit ze met theorie, je ziet ze zuchten tijdens toetsen. Eigenlijk best sneu.”

Heroverweging

“Ik kan mij voorstellen dat het voor scholen voor voortgezet onderwijs slikken is dat het basisschooladvies nu zo leidend is. Wij bepalen welk niveau geschikt is voor een kind. Op welk niveau een kind zich kan aanmelden. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen kinderen niet weigeren toe te laten op basis van de uitslag van de Eindtoets. Het basisschooladvies geven we onze kinderen nu eind januari. De Linnaeusschool communiceert daarbij duidelijk: we zijn er nog niet en we blijven doorwerken. De laatste klap is een daalder waard. Als wij zien dat kinderen boven zichzelf uitstijgen, dan hogen we de adviezen nog na de Eindtoets op.”

Twijfel

“Soms twijfel ik. Vooral bij slimme kinderen met een etnische achtergrond. Sterke rekenaars bijvoorbeeld die thuis onvoldoende ‘bagage’ meekrijgen. Er wordt thuis niet gelezen, er is geen boekenkast. Misschien geen snipper papier. Er wordt te weinig in het Nederlands met elkaar gesproken. Wat betreft woordenschat en taal- en tekstbegrip moet zo’n kind nog flink doorgroeien. Welk advies is dan passend? Vwo, of toch een stapje lager? Dit jaar geldt het voor vier à vijf van de 32 kinderen.”

Afstemming met ouders

“In groep 8 voeren we met ouders een adviesgesprek waarin we uitleggen hoe we tot het basisschooladvies gekomen zijn. Mijn ervaring is dat ouders het advies snel accepteren. Ouders merken dat je hard werkt en enthousiast bent. Ouders zien dat je alles uit de kast haalt om hun kinderen verder te brengen. We stralen professionaliteit uit. Dat werkt. Met twee van de 32 ouders hebben we een vervolggesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek hebben we nogmaals uitgelegd hoe we tot het advies gekomen zijn. Inmiddels hebben alle ouders het advies geaccepteerd.”

Klik hier voor het lezen van ervaringen van ouders en leerlingen met het basisschooladvies.

Meer artikelen over Blog