Dijksma wijst scholen op regels leerlingdossiers

Geplaatst door OCO op 23 februari 2009

Staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma gaat de regels rondom het leerlingdossier nog eens onder de aandacht brengen van basisscholen. De PvdA-bewindsvrouw laat dat weten in antwoord op Kamervragen van D66.

Aanleiding is een bericht in het AD van eind januari, waaruit zou blijken dat in het primair onderwijs erg slordig wordt omgegaan met leerlingdossiers. Die kunnen onder meer onderwijskundige en psychologische rapporten, toetsuitslagen en verslagen van oudergesprekken bevatten.

De informatie zou geregeld onvolledig, onjuist of suggestief zijn, en scholen overtreden met enige regelmaat privacyregels. Zo worden dossiers zonder toestemming doorgestuurd, met als gevolg dat jeugdzorg of de kinderbescherming ten onrechte bij gezinnen op de stoep staan. Tevens weigeren scholen vaak inzage te geven, terwijl ouders daar wel recht op hebben.
De staatssecretaris constateert naar aanleiding van het artikel dat er ‘kennelijk’ scholen zijn waar onduidelijkheid bestaat over de regels rond het leerlingdossier, zo stelt zij. Dijksma wil de regels rondom het leerlingdossier nog eens extra onder de aandacht brengen via een nieuwsbrief van het ministerie van Onderwijs voor het basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

Behalve de verplichting ouders inzage te geven als zij daar om vragen, gaat het hierbij bijvoorbeeld om welke informatie uit de dossiers scholen zonder toestemming van ouders aan derden mogen verstrekken. Scholen zijn bijvoorbeeld verplicht gegevens aan derden te verstrekken bij vermoedens van kindermishandeling. Scholen moeten hierbij conform de privacywetgeving handelen en kunnen bij onterechte verstrekking geconfronteerd worden met het College Bescherming Persoonsgegevens of de rechter, schrijft de staatssecretaris.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog