ELKK: Elektronisch Loket Kernprocedure & Keuzegidsen

Geplaatst door OCO op 20 mei 2009

Bij bij de overstap van PO naar VO worden uitgewisseld tussen de scholen. Deze gegevens worden geregistreerd in ELKK: het Elektronisch Loket Kernprocedure & Keuzegidsen. Deze gegevens worden na plaatsing vernietigd.

Wat is ELKK?
ELKK is een beveiligde website waar basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs gegevens uitwisselen over leerlingen die de overstap maken van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Dit zijn bijvoorbeeld het basisschooladvies, de Cito-score, het Oki-doc en eventueel aanvullende informatie van onderwijskundige aard.

ELKK is bedoeld voor informatie uitwisseling tijdens de Kernprocedure. Wanneer deze procedure is afgerond worden de persoonsgebonden gegevens van de leerlingen in ELKK vernietigd. Mocht de school de gegevens uit ELKK willen hebben, kunnen zij deze elektronisch ophalen uit ELKK en in hun eigen archief opslaan.

Wel wordt er anoniem gegevens bewaard. Deze gegevens worden in de loop der jaren aangevuld met voortgangsgegevens uit het voortgezet onderwijs. Het doel hiervan is om vast te stellen hoe de onderwijscarrière van de gehele leerlingpopulatie verloopt.

Controle op ELKK
Omdat er elk jaar van zo’n 7000 personen gegevens worden bewaard in ELKK, wordt ELKK getoetst door de Registratiecommissie van de gemeente Amsterdam. Verder is ELKK aangemeld bij Autoriteit Persoongegevens in Den Haag.

Informatie: www.Elkk-amsterdam.nl
Beslissing: basisschool en school voor voortgezet onderwijs
Bezwaar: Autoriteit Persoonsgegevens en Adviescommissie Kernprocedure
Vindplaats: Kernprocedure