Kaleidoscoop, wat is dat voor VVE-programma?

Geplaatst door IH op 12 augustus 2014
Kaleidoscoop is een programma voor voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Lees hier meer over VVE. Kaleidoscoop is één van de methodes waarmee in Amsterdam wordt gewerkt. Kaleidoscoop is een VVE-programma voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar, afgeleid van het Amerikaanse High/Scope-programma. Het wordt uitgevoerd in een doorgaande lijn van de peuterspeelzaal naar groep 1 en 2 van de basisschool. Doel van Kaleidoscoop is het vergroten van de onderwijskansen van kinderen in achterstandssituaties.
Let op: het VVE-programma Kaleidoscoop stopt in 2023.

Kaleidoscoop actief leren

Actief leren is de kern van het VVE-programma Kaleidoscoop. Kinderen verkennen, verbreden en verdiepen hun kennis en ervaringen in interactie met de leidsters, leiders en leerkrachten. Het programma gaat uit van de mogelijkheden, de motivatie en het eigen initiatief van kinderen en bevordert hun zelfstandigheid. Belangrijke elementen binnen de methode zijn een rijke en geordende leeromgeving, een vast dagschema, interactie tussen de beroepskracht en de kinderen, observatie van de kinderen en betrokkenheid van ouders. Naast trainingen voor peuterspeelzalen en groep 1 en 2 van de basisschool, zijn er ook trainingen voor groep 3 en verder van de basisschool, voor de buitenschoolse opvang en voor kinderdagverblijven.

Materiaal Kaleidoscoop

Er zijn diverse materialen beschikbaar voor leidsters, leiders, leerkrachten en ouders, zoals de handboeken ‘Actief leren’, ‘Actief leren met baby’s, dreumesen en peuters’ en ‘Actief spelen en leren in de vrije tijd’. Er zijn ideeënboeken en werkboeken en meerdere dvd’s, die beroepskrachten ondersteunen bij het werken met het programma. Ook zijn er folders beschikbaar voor de diverse doelgroepen. Voor ouders is er een handleiding voor ouderbijeenkomsten, en een werkboek rondom taalontwikkeling. Daarnaast is er een (web-based) observatie instrument (Kind Observatie Registratie) met verschillende handleidingen om de ontwikkeling van de kinderen te volgen, en een instrument om de kwaliteit van de uitvoering van Kaleidoscoop te bewaken (het Programma Implementatie Profiel).

Meer info

De ontwikkelaar van het VVE-programma Kaleidoscoop is het Nederlands Jeugdinstituut in Utrecht. Kijk voor meer informatie op de website van het Nederlands jeugd instituut: VVE Kaleidoscoop.