Wat zijn de kerndoelen van speciaal onderwijs?

Geplaatst door Floor Kaspers op 26 februari 2010
In de kerndoelen staan de belangrijkste zaken die scholen in het speciaal onderwijs (so) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) hun leerlingen moeten aanbieden.

Ze zorgen ervoor dat leerlingen zich gedurende hun schoolperiode blijven ontwikkelen en ze garanderen een breed en gevarieerd onderwijsaanbod. De kerndoelen bereiden leerlingen voor op hun verwachte uitstroombestemming: een vervolgopleiding, de arbeidsmarkt of vormen van dagbesteding. De kerndoelen bieden scholen voldoende ruimte om in te spelen op de individuele mogelijkheden van leerlingen. Scholen bepalen zelf hoe ze de inhoud ordenen, welke didactiek(en) ze volgen en welke leermiddelen ze gebruiken. De school biedt onderwijs dat het beste past bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen.

Leergebiedoverstijgende kerndoelen

Het speciaal onderwijs heeft  ‘leergebiedoverstijgende kerndoelen’. Die extra doelen gaan bijvoorbeeld over ‘leren leren’ of het omgaan met klasgenootjes. Ze zijn onderdeel van de extra ondersteuning die het speciaal onderwijs aan leerlingen biedt. De kerndoelen voor het speciaal onderwijs zijn niet alleen uitgebreider, maar ook wat concreter dan die voor het reguliere basisonderwijs. Een voorbeeld is het kerndoel dat bepaalt dat leerlingen moeten leren communiceren met gesproken taal, picto’s of gebaren. Voor slechtziende en blinde leerlingen zijn er bijvoorbeeld kerndoelen voor mobiliteit (stoklopen) en voor dove leerlingen zijn er kerndoelen voor Nederlandse gebarentaal.

Uitstroomprofiel

De kerndoelen hangen samen met het uitstroomprofiel van een leerling. Dit uitstroomprofiel wordt vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief van een leerling. Hierbij wordt al op jonge leeftijd gekeken naar welke ontwikkeling veracht wordt dat een kind kan maken. Het ontwikkelingsperspectief wordt jaarlijks aangepast. Ook het uitstroomprofiel staat niet vast.

Meer informatie over de kerndoelen zijn te vinden op de website passendonderwijs.nl

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Zorgplicht en ondersteuning