Let op: Bijeenkomst uitgesteld! Uitnodiging door OPR PO voor Amsterdamse (G)MR-leden

Geplaatst door Floor Kaspers op 20 april 2017
Let op: Deze bijeenkomst is i.v.m. geringe aanmeldingen uitgesteld tot september! Een nieuwe datum volgt.

De Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen organiseert op 8 mei een bijeenkomst over de invoering van passend onderwijs. Leden van de MR-en en GMR-en van de aangesloten scholen en besturen van het samenwerkingsverband zijn hiervoor uitgenodigd.

De bijeenkomst richt zich specifiek op de inzet en besteding van de middelen voor passend onderwijs. Saskia van der Schaaf van het Steunpunt Medezeggenschap zal een presentatie geven over passend onderwijs en het schoolondersteuningsprofiel. Leo van Loenen, lid van de OPR, zal een presentatie geven over de financiën en de rol van de (G)MR. Naast het informeren van de (G)MR-leden, is de bijeenkomst bedoeld om met elkaar van gedachten te wisselen over deze onderwerpen.

Aanmelding kan door een mail te sturen aan opr@swvamsterdamdiemen.nl
De uitnodiging leest u hier: Uitnodiging bijeenkomst OPR (G)MR-en – 8 mei 2017
De bijeenkomst was oorspronkelijk gepland op 8 mei van 19.15 tot 21.00, een nieuwe datum volgt. De locatie is de 5e Mont. Watergraafsmeer, Herschelstraat 2-4.