OCO bezoekt ouders Krijtmolen

Geplaatst door OCO op 1 oktober 2014
Afgelopen dinsdag 23 september sprak OCO met een aantal ouders van de Krijtmolen in Amsterdam Noord. De ouders hebben kinderen gespreid over groep 1 tot en met 8. Tijdens deze bijeenkomst in de ouderkamer legde Lidewij Koren uit waar OCO voor staat en wat de organisatie precies doet. Ouders kregen de mogelijkheid om vragen te stellen en deelden hun mening over de school.

Directie

De ouders gaven aan veel waarde te hechten aan een goede directie. Iemand die open staat voor ouders, en zichtbaar aanwezig is in de school. De ouders vinden het belangrijk om een goede relatie te hebben met de persoon die de school van hun kinderen leidt. De Krijtmolen heeft sinds kort een nieuwe directeur, die tijdens een deel van de bijeenkomst aanwezig was.

“Hoe de kinderen verbonden zijn met hun leraar, zo zijn wij verbonden met de directie”.

Ouderbijdrage

Om de ouders een beeld te geven van de vragen die bij OCO binnen komen, noemde Lidewij een aantal veelgestelde vragen. Een van de veelgestelde vragen is: Is het betalen van de ouderbijdrage verplicht? Hier werd direct op gereageerd. De ene moeder vond het fijn om te horen dat betalen niet verplicht is, en vond dat ze na jaren lang de ouderbijdrage te hebben betaald, dat nu niet meer hoefde te doen. Een andere moeder gaf aan dat ze het juist heel vervelend vond dat moeders elkaar aansporen om de ouderbijdrage niet meer te betalen. Volgens deze moeder is het namelijk te merken dat het schoolpotje minder goed gevuld raakt. De ouderbijdrage gaat omhoog, om te zorgen dat ook kinderen van wie de ouders niet betalen een cadeautje krijgen met Sinterklaas. Weer een andere moeder gaf aan dat zij best de ouderbijdrage wil betalen, maar dat zij het niet helemaal eens is met bepaalde uitgaven. Zij wil dat de bijdrage wordt gebruikt voor uitjes, en niet voor materiaal.

Vreedzame school

Over de veiligheid op school en de kwaliteit van lesgeven waren de aanwezige ouders erg positief. De school is een vreedzame school, en kinderen zorgen zelf dat ze niet met elkaar in conflict komen. Wanneer zij conflicten zien ontstaan, springen zij in om te bemiddelen. De methode wordt toegepast in de school, maar ook daar buiten. Een van de ouders gaf aan waarom zij destijds voor de Krijtmolen heeft gekozen:

“De ouders en leerlingen van de Krijtmolen zijn een afspiegeling van de maatschappij van vandaag de dag, dat vind ik mooi”.

Vervolgbijeenkomst met ouders Krijtmolen en medezeggenschapsraad

In samenwerking met de oudercontactmedewerker organiseert OCO een vervolgbijeenkomst waarbij ook leden van de medezeggenschapsraad worden uitgenodigd. Bedoeling is dat de MR-leden zich aan de ouders voorstellen, en hun oor te luisteren leggen.

Meer artikelen over Blog