Aanmelding primair onderwijs

Geplaatst door OCO op 19 mei 2009
De aanmelding op het primair onderwijs in Amsterdam verloopt via het stedelijk toelatingsbeleid. Er zijn verschillende tools die helpen bij het kiezen van een basisschool. Uw kind heeft in principe recht op een plaats op een openbare of bijzondere basisschool. In een aantal situaties kan uw kind wel geweigerd worden. Als uw kind onterecht wordt geweigerd, dan heeft u het recht hiertegen in bezwaar te gaan.

Oriƫntatie

U kunt zich op verschillende manieren oriƫnteren op basisscholen in Amsterdam voor het maken van een verantwoorde schoolkeuze:

  • Scholen bezoeken.
  • Individueel gesprek met de school (op aanvraag).
  • Schoolgids van gewenste scholen raadplegen: de scholenzoeker biedt een overzicht met de beschikbare schoolgidsen van alle Amsterdamse basisscholen.
  • In de scholenzoeker heeft iedere Amsterdamse basisschool een eigen pagina met een korte algemene beschrijving, praktische informatie zoals schooltijden en (continu)rooster, en onderscheidende informatie over taalonderwijs, beweging, cultuur, geloof, etc.
  • www.hoekiesikeenschool.nl voor het opstellen van een persoonlijke vragenlijst voor het maken van een verantwoorde schoolkeuze.
  • www.scholenopdekaart.nlis de landelijke website met o.a. resultaten van de scholen en cijfers over leerlingenaantallen en man/vrouw-verdeling en leeftijdsopbouw van de teamleden.
  • www.schoolwijzer.amsterdam.nltoont onder andere op basis van postcode op welke scholen uw kind buurtvoorrang heeft.

Stedelijk toelatingsbeleid

In Amsterdam verloopt de aanmelding voor de basisschool via het stedelijk toelatingsbeleid. Dit houdt in dat u uw kind aanmeldt middels een voorkeursformulier, die u inlevert bij de school van eerste voorkeur. U ontvangt hierover een brief, rond de derde verjaardag van uw kind.

Bij deze brief vindt u ook uw voorkeursformulier, waarmee u op volgorde van voorkeur minimaal vijf scholen opgeeft. U kunt maximaal 10 scholen op het formulier invullen.

De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, de school van uw tweede voorkeur op nummer 2 enzovoort.

Op de acht scholen die het dichtst bij uw woning liggen krijgt uw kind buurtvoorrang. In het overzicht van basisscholen in Amsterdam ziet u de voorrangsscholen op basis van uw woonadres.

Naast buurtvoorrang geldt ook voorrang voor broertjes en zusjes, voor kinderen van personeel en voor leerlingen die doorstromen via voorschool of IKC. Welke soort voorrang het zwaarste weegt lees je in artikel Voorrangsregels voor plaatsen van kinderen op basisscholen in Amsterdam.

Het stedelijk toelatingsbeleid geldt voor kinderen vanaf 4 jaar. Staat uw kind al ingeschreven en denkt u aan een overstap naar een andere basisschool? Dan verloopt de aanmelding niet via het stedelijk toelatingsbeleid. Neem voor meer informatie over de aanmelding contact op met de gewenste school.

Doorstromen via voorschool

De voorschool werkt samen met een basisschool. Het kan zijn dat uw kind op de voorschool zit en de overstap naar de bijbehorende basisschool wil maken. In deze situatie krijgt uw kind voorrang.

U vindt in het artikel Hoe kies ik een voorschool? meer informatie over deze voorrangsregel. Staat uw kind niet ingeschreven op een voorschool? Dan gelden er andere voorrangsregels.

Als uw kind wel op een voorschool heeft gezeten maar toch liever een andere basisschool kiest, dan kan dat. Het is niet verplicht om over te stappen naar de aangesloten basisschool.

Aanmelden is verplicht

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ouders zijn volgens artikel 2 van de Leerplichtwet verplicht hun kind in te schrijven op een basisschool. Om toegelaten te kunnen worden tot een basisschool moet uw kind de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt, art. 39 lid 1 WPO.