Oneens met een besluit over toelating, schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Bent u het oneens met een besluit over toelating, schorsing of verwijdering dat door school is genomen? Ouders hebben de mogelijkheid om de school een genomen besluit te laten heroverwegen. Dit gebeurt door middel van een bezwaarschrift bij het schoolbestuur. Het schoolbestuur neemt vervolgens een nieuw besluit of laat het besluit in stand.

In een aantal gevallen is het mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen. U kunt in elk geval een bezwaarschrift indienen als:

 • Uw kind niet is toegelaten tot een school voor primair onderwijs.
 • Uw kind niet is toegelaten tot een school voor voortgezet onderwijs.
 • Uw kind door school is geschorst.
 • Uw kind wordt verwijderd van de basisschool.
 • Uw kind wordt verwijderd van een school voor voortgezet onderwijs.

Het schoolbestuur neemt het bezwaarschrift alleen in behandeling als het bezwaarschrift compleet is en aan alle voorwaarden voldoet, deze voorwaarden zijn:

 • Het bezwaar moet worden ingediend binnen 6 weken nadat het besluit is genomen;
 • Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend;
 • Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten;
 • Het bezwaarschrift moet de naam van uw kind bevatten;
 • Het bezwaarschrift moet de naam en het adres van het desbetreffende schoolbestuur en de school bevatten;
 • Het bezwaarschrift moet een duidelijke omschrijving van het genomen besluit bevatten;
 • Het bezwaarschrift maakt duidelijk waarom u het niet met het genomen besluit eens bent. Wat zijn uw argumenten?
 • In het bezwaarschrift verzoekt u het schoolbestuur om een nieuw besluit te nemen;
 • Het bezwaarschrift moet van een handtekening voorzien zijn.
 • Wilt u het bezwaarschrift graag in een gesprek toelichten, verzoek het schoolbestuur dan in uw bezwaarschrift om een mondelinge toelichting. Het bestuur zal u uitnodigen voor een gesprek.
Bezig met het schrijven van een bezwaarschrift? Bel OCO!