Oneens met een besluit over toelating, schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Geplaatst door OCO op 22 januari 2014
Bent u het oneens met een besluit over toelating, schorsing of verwijdering dat door school is genomen? Ouders hebben de mogelijkheid om de school een genomen besluit te laten heroverwegen. Dit gebeurt door middel van een bezwaarschrift bij het schoolbestuur. Het schoolbestuur neemt vervolgens een nieuw besluit of laat het besluit in stand.

Checklist bezwaarschrift

Het is aan te bevelen dat het de volgende elementen bevat om in behandeling te worden genomen:

 1. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend.
 2. Verzenddatum, binnen 6 weken na de beslissing waartegen u bezwaar maakt.
 3. De naam en het adres van het desbetreffende schoolbestuur en de school.
 4. De naam van uw kind.
 5. Een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.
 6. Uw argumenten waarom u het niet eens bent met de genomen beslissing.
 7. Een verzoek aan het schoolbestuur om een nieuw besluit te nemen.
 8. Indien u het bezwaarschrift mondeling wil toelichten een verzoek om een hoorzitting (anders vermelding dat u geen behoefte heeft aan een mondelinge toelichting).
 9. Uw naam en adres.
 10. Uw handtekening.

In welke situaties is bezwaar mogelijk?

Een aantal zwaarwegende beslissingen zijn in de onderwijswetgeving voorzien van een bezwaarmogelijkheid. U kunt in elk geval een bezwaarschrift indienen als:

Toelating

 • De leerling niet is toegelaten tot een school voor primair onderwijs, zie voor openbaar onderwijs art. 40 lid 12 WPO en voor bijzonder onderwijs art. 63 lid 3 WPO. Hieronder valt ook de beslissing dat een leerling is uitgeloot.
 • De leerling niet is toegelaten tot een school voor voortgezet onderwijs. Hieronder valt ook de beslissing dat een leerling is uitgeloot.

Schorsing

Verwijdering

 • De leerling wordt verwijderd van de basisschool.
 • De leerling wordt verwijderd van een school voor voortgezet onderwijs.

GPO

Alle geschillen over verwijdering in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs, ook zaken die geen passend onderwijs betreffen, kunnen worden voorgelegd aan de Geschillen Commissie Passend Onderwijs (GPO), zie onderwijsgeschillen.nl. De GPO behandelt ook geschillen over toelating van leerlingen, maar dan wel alleen in ‘passend onderwijs’ zaken waarin leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Wanneer een geschil in behandeling is bij de GPO wacht het schoolbestuur eerst het oordeel van de GPO af voordat het een beslissing op bezwaar neemt.

Bezig met het schrijven van een bezwaarschrift? Bel OCO!