Overzicht sluitende basisscholen Amsterdam

Geplaatst door Angel Adeng op 17 maart 2020
Vanwege het lerarentekort sluiten in Amsterdam verschillende (te) kleine basisscholen hun deuren. Soms spelen ook kwaliteitsproblemen en een negatieve beoordeling door de onderwijsinspectie een rol, soms probeert een schoolbestuur met een sluiting kwaliteitsproblemen voor te zijn. Een schoolsluiting haalt nog bijna altijd de krant.
Deze pagina bevat een overzicht van scholen die gesloten zijn of gesloten worden, vaak omdat ze te klein zijn en de kwaliteit niet meer kunnen garanderen. Het lerarentekort versnelt deze ontwikkeling. Van schoolsluitingen wordt bijna altijd verslag gedaan in de krant, linkjes naar nieuwsberichten zijn toegevoegd aan dit overzicht.

Schoolsluitingen schooljaar 2020/2021

Basisschool Olympus

Januari 2019 werd reeds aangekondigd dat Basisschool Olympus gaat sluiten op, uiterlijk, 1 augustus 2021. Het schoolbestuur vond dat dit besluit onvermijdelijk was door de sterk gedaalde aanmelding van nieuwe leerlingen en het dalende aantal basisschoolleerlingen op IJburg. Zie voor meer informatie het bericht van Jorien van der Keijl van 11 januari 2019 op de website van Het Parool Basisschool Olympus sluit: ‘Geen garantie kwaliteit’.

Schoolsluitingen schooljaar 2019/2020

De volgende scholen sluiten in schooljaar 2019/2020: De 16e Montessori, De Avonturijn, De Linnaeusschool. Eind schooljaar 2018/2019 sloten De Lotusschool en De Waaijer.

16e Montessorischool

De 16e Montessorischool Gaasperdam is op 1 januari 2020 gesloten. Volgens het bestuur waren er voor bepaalde groepen geen leraren te vinden en moesten de leerlingen verdeeld worden over andere klassen. De school worstelde ook om de onderwijskwaliteit op peil te houden. De school had een aantal jaren minder leerlingen dan gewenst is volgens de norm. De norm in Amsterdam is 195, in het schooljaar 2018/2019 had de school 116 leerlingen en het jaar daarvoor 126 leerlingen. Zie voor meer informatie het bericht van Petra Vissers van 27 september 2019 op de website van Trouw Het lerarentekort was niet het enige probleem van de 16e montessorischool, zie ook het laatste rapport van de Inspectie van het onderwijs.

De Avonturijn

De Avonturijn sluit op 1 augustus 2020 de deuren vanwege een tekort aan leerlingen. De school kampt al ruim tien jaar met een teruglopend aantal leerlingen. Op dit moment zitten er 78 leerlingen op school. Alle ongeveer zestig leerlingen van de groepen 1 tot en met 7 van de school mogen overstappen naar de nabijgelegen basisschool De Springstok, waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan. Zie voor meer informatie het bericht van Mairin van der Beek van 5 februari 2020 op de website van Het Parool Basisschool de Avonturijn in De Pijp gaat dicht door leerlingentekort.

De Linnaeusschool

De Linnaeusschool sluit aan het einde van het schooljaar 2019-2020 de deuren vanwege het tekort aan leerlingen en leraren. Deze combinatie was de Linnaeusschool te veel geworden. Volgens het bestuur bereikte de school dit jaar een dieptepunt waardoor het bestuur de onderwijskwaliteit niet nog een schooljaar kan garanderen. De school telt 76 leerlingen. Zie voor meer informatie het bericht van Raounak Khaddari van 11 februari 2020 op de website van Het Parool De Linnaeusschool in Oost sluit aan het einde van het jaar door leerlingentekort.

Schoolsluitingen 2018/2019

De Lotusschool en De Waaier zijn reeds in schooljaar 2018/2019 gesloten:

De Lotusschool

De Lotusschool plaatste een bericht op de schoolwebsite dat de school bezig is om de deuren zo spoedig mogelijk te sluiten vanwege het onderwijskwaliteit en het leerlingenaantal dat niet gehaald kan worden per 1 augustus 2020. Er wordt gewerkt om alle leerlingen op de school naar keuze van de ouder(s) geplaatst te krijgen. Zie voor meer informatie het laatste rapport over de Lotusschool van de Inspectie van het onderwijs.

De Waaier

“De Waaier is op 1 augustus 2019 gesloten vanwege het leerlingentekort. Het ging al jaren niet goed met de school. Behalve dat het aantal leerlingen drastisch was afgenomen en ver onder de opheffingsnorm van 195 ligt, is ook het tekort aan het personeel hoog. Het bestuur had al meerdere jaren extra geld uitgetrokken om de school open te houden. Maar toen in mei 2019 voor de derde jaar op een rij een ondermaatse score werd behaald bij de cito-toetsen van groep acht, was het voorbij. Het schoolbestuur vond het niet verantwoord om de school langer open te houden.” Dit en meer was te lezen in het artikel van Raounak Khaddari van 14 juni 2019 op de website van Het Parool Basisschool de Waaier moet sluiten door gebrek aan leerlingen.