Samenwerking tussen ouderraad en medezeggenschapsraad

Geplaatst door Menno van de Koppel op 13 januari 2014
Van links naar rechts: Maureen Hubbard (ouderraad), Denice Geldorp (oudergeleding mr), Leila Frindi (voorzitter ouderraad), Ninsy Hardenberg (vice-voorzitter mr en lid ouderraad), Ronald Sluijmer (ouderraad) van basisschool Mobiel in Holendrecht, Amsterdam Zuidoost.
Basisschool Mobiel heeft twee locaties in Amsterdam Zuidoost, één in Reigersbos en één in Holendrecht. OCO was maandag 13 januari 2014 op bezoek om vragen te beantwoorden over de positie en samenwerking van ouderraad en oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

Positie verduidelijken

De ouderraad van basisschool Mobiel in Holendrecht in Amsterdam Zuidoost wil zich inzetten voor de school. Een eerste stap is om de positie van de ouderraad en de samenwerking met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) goed te regelen. Daarvoor is de ouderraad een reglement aan het opstellen.

De ouderraad heeft daarvoor een eerste versie gereed. Een belangrijke keuze die de ouderraad nog moet maken is hoe nieuwe leden worden benoemd als oude leden aftreden: door verkiezingen onder ouders, door coöptatie (officiële term dat zittende leden hun opvolgers aanwijzen), of – als niks wordt vastgelegd – op uitnodiging van schoolleiding of schoolbestuur.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad is bereid om met gebruikmaking van het initiatiefrecht van de MR een voorstel in te dienen om het nieuwe reglement door het schoolbestuur te laten vaststellen. Voordat dit voorstel wordt ingediend overlegt de oudergeleding van de MR nog met hun collega uit de oudergeleding van de MR op de locatie Reigersbos.

Schoolgids en ouderbijdrage

De ouderraad heeft geconstateerd dat de informatie in de schoolgids over de ouderraad en de ouderbijdrage niet meer actueel is. Er leven vragen over taakverdeling tussen schoolleiding en ouderraad als het gaat om verantwoordelijkheden voor het beheer van de ouderbijdrage, het innen van de ouderbijdrage en het verantwoording afleggen over de ouderbijdrage. Wettelijk gezien heeft de oudergeleding van de MR een belangrijke rol bij het vaststellen van de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage. Indien tijdens het schooljaar blijkt dat minder ouders de vrijwillige ouderbijdrage betalen kan het zijn dat de bestemming van de ouderbijdrage moet worden aangepast, daar moet de oudergeleding van de MR dan wel mee instemmen.

 

Meer artikelen over Blog