Scholen houden zich niet aan wettelijke bepalingen

Geplaatst door OCO op 21 april 2010

Nederlandse scholen steken op grote schaal geld uit de vrijwillige ouderbijdrage in zaken die eigenlijk bekostigd moeten worden met Rijksgeld. De ouderbijdrage is bedoeld voor zaken als feestjes en schoolreizen. 40 procent van de middelbare scholen en 15 procent van de basisscholen verzuimt ouders te zeggen dat deze bijdrage vrijwillig is en nooit kan worden afgedwongen.

Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie onderzocht de gang van zaken rondom de vrijwillige ouderbijdrage nadat gebleken was, dat scholen de regels negeerden. Van de onderzochte basisscholen voldeed 1 procent aan alle wettelijke bepalingen, bij de middelbare scholen was dat bij 2 procent het geval.

De inspectie onderzocht ook de hoogte van de ouderbijdrage. Die verschilt sterk per onderwijstype. Havo en vwo zijn relatief duur, het vmbo is goedkoper. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad moet instemmen met de hoogte van de bijdrage, maar dat gebeurde slechts in een kwart van de door de inspectie onderzochte gevallen.

Meer artikelen over Blog