Schoolprestaties in dagblad Trouw

Geplaatst door OCO op 15 december 2011

Op zaterdag 10 december bracht Trouw de bijlage Schoolprestaties uit. In deze bijlage kunt u een beoordeling van alle middelbare scholen in Nederland vinden. Net als voorgaande twee jaar hebben beleidssocioloog Stan van Alpen en hoogleraar onderwijsprestaties Jaap Donkers de berekeningen verzorgd.

In de bijlage is per school het volgende in cijfers weergegeven: denominatie, leerlingaantal, eindexamen geslaagden, snelheid van doorstroom, aantal onvoldoende CE vakken, aantal onvoldoende kernvakken en een eindoordeel.

Denominatie
De denominatie is de identiteit van een school. In de kolommen worden de volgende afkortingen gebruikt:
ab = algemeen bijzonder
ant = antroposofisch
ev = evangelisch
ic = interconfessioneel
isl = islamitisch
jd = joods
op = openbaar
ov = overig
pc = protestants-christelijk
ref = gereformeerd of reformatorisch
rk = rooms-katholiek
sw = samenwerkingsschool

Leerlingaantal
Het leerlingaantal dat wordt weergegeven is het aantal leerlingen dat op de gehele school staat ingeschreven. Daarom staan er soms bij verschillende vestigingen of leerwegen hetzelfde cijfer. Het cijfer per leerweg of vestiging is bij Trouw niet bekend.

Eindexamen geslaagden
Dit is het gemiddelde cijfer dat de geslaagde leerlingen scoorden op het centraal schriftelijk eindexamen.

Snelheid van doorstroom
Let op: dit is niet het slagingspercentage. Dit is het percentage leerlingen dat in de eerste klas de school binnenkwam en in één keer het diploma haalde, zonder te blijven zitten of te zakken.
Bij sommige scholen staat in deze kolom het woord ‘ontbreekt’. Dan had de inspectie onvoldoende gegevens om het percentage leerlingen dat onvertraagd het diploma behaalde te berekenen.

Aantal onvoldoende CE vakken
Het aantal eindexamenvakken waarop de geslaagde leerlingen op het centraal schriftelijk gemiddeld onder de 6 scoorden.

Aantal onvoldoende kernvakken
Scoort een school op het centraal schriftelijk gemiddeld onder de 6 op de vakken Nederlands, Engels of Wiskunde? Dit cijfer geeft aan op hoeveel van deze kernvakken er laag gescoord wordt.

Eindoordeel
Het eindoordeel is gebaseerd op de volgende criteria: het gemiddeld eindexamencijfer, het percentage leerlingen dat in één keer het diploma haalt, het aantal eindexamenvakken onder de 6 en het aantal kernvakken onder de 6. Tenslotte speelt mee of een school leerlingen op een hoger niveau aflevert dan ze begonnen zijn.

De cijfers in de bijlage kunnen als vergelijkingsmateriaal gebruikt worden bij het maken van een schoolkeuze.
Klik hier voor een link naar de cijfers.

Meer artikelen over Blog