Startblokken, wat is dat voor VVE-programma?

Geplaatst door OCO op 19 april 2024
Startblokken is een programma voor voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) voor baby’s, peuters en kleuters met een taalachterstand. Het programma richt zich op spel en interactie om zo taal uit te lokken en te stimuleren.

Startblokken VVE: spel als basis

Met het VVE-programma Startblokken doen peuters mee aan verschillende spelactiviteiten. Deze activiteiten sluiten aan bij actuele thema’s zoals: ‘Naar bed gaan’ en ‘Verjaardag’. De pm’ers stimuleren bij deze activiteiten het leer- en ontwikkelingsproces van de peuters.

Startblokken en Basisontwikkeling VVE

Startblokken sluit aan op Basisontwikkeling, het vroegschoolse programma voor de onderbouw van de basisschool. Basisontwikkeling bestaat al sinds 1990. In 2001 is Startblokken daaraan toegevoegd als programma voor pm’ers op voorscholen. In 2007 is dit programma opnieuw uitgebreid voor medewerkers in de kinderopvang, waardoor het ook geschikt is voor kinderen tot twee jaar.

Meer info

Startblokken is ontwikkeld door De Activiteit, het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Zie ook www.startblokken.info voor meer info over het VVE-programma. Het Nederlands Jeugd Instituutheeft Startblokken erkend. Meer informatie over VVE-programma’s is te vinden in het artikel: ‘Welke VVE-programma’s zijn er?’