Voorscholen in Osdorp gratis

Geplaatst door OCO op 13 december 2007

Vanaf 1 januari 2008 schaft stadsdeel Osdorp de ouderbijdrage voor de
Voorschool af. De belangrijkste reden hiervoor is dat het stadsdeel zoveel
mogelijk ouders wil stimuleren hun kinderen aan de Voorschool te laten
deelnemen.

De Voorschool is een combinatie van een peuterspeelzaal en een basisschool
voor kinderen van tweeënhalf tot vier jaar waar kinderen de aandacht
krijgen die ze nodig hebben om de basisschool succesvol te beginnen. Het
accent ligt op spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen.
De gekwalificeerde begeleiders kennen de kinderen en houden tijdens spel
en opdrachten hun groei in de gaten. Tegelijk worden ook de ouders
begeleid en on­dersteund om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren. De
maatregel geldt in ieder geval voor 2008 en 2009. Daarna vindt een
evaluatie plaats.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog