Leerachterstand

Geplaatst door OCO op 20 mei 2009

Bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs staat de basisschool uitgebreid stil bij mogelijke leerachterstanden die uw kind heeft opgelopen.

Wat doet de school wanneer uw kind een leerachterstand heeft?
Wanneer uw kind achterblijft bij klasgenootjes Is het van belang dat tijdig in kaart wordt gebracht wat de leerachterstand is en welke voorzieningen daarvoor moeten worden getroffen. Een leerachterstand kan namelijk invloed hebben op de schoolloopbaan. De leerkracht van uw kind kan uw kind individueel wat meer gaan helpen. Verder zou er in overleg met u extra hulp en begeleiding voor uw kind kunnen komen. Dit wordt op basisscholen meestal gedaan door leraren die daar extra voor zijn opgeleid. Verder hebben de meeste scholen een remedial teacher die speciaal zijn opgeleid om deze leerlingen meer te begeleiden. Ook is er vaak een coördinator individuele leerlingenzorg.

De leerkracht van uw kind overlegt met u over de aanpak, het is mogelijk dat uw kind voor een bepaalde periode een aangepast leerprogramma krijgt. Daarna wordt meestal een toets afgenomen om te bepalen of de aanpak resultaat oplevert. Afhankelijk van deze toets wordt er gekeken of de periode met extra begeleiding moet worden verlengd. Wanneer u zelf de leerachterstand van uw kind wilt wegwerken kunt u ook particuliere bijles voor uw kind regelen. Deze bijles mag niet onder schooltijd plaatsvinden.

Leerachterstand en basisschooladvies
Er zijn verschillende leerdomeinen waar een achterstand kan worden opgelopen. Dit zijn: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. Vooral de eerste twee domeinen zijn van belang:

  • Wanneer er een achterstand van minder dan 1,5 jaar is op de leerdomeinen inzichtelijk rekenen en begrijpend lezen komt de leerling niet in aanmerking voor lwoo en neemt gewoon deel aan de Cito-toets.
  • Wanneer er een achterstand is van meer dan 1,5 jaar op twee van de vier leerdomeinen waarvan tenminste één inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen is komt de leerling in aanmerking voor lwoo.
  • Wanneer er een achterstand is van meer dan 3 jaar op twee van de vier leerdomeinen waarvan tenminste één inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen is komt de leerling in aanmerking voor praktijkonderwijs.

Informatie: leerlingdossier
Beslissing: school
Bezwaar: Adviescommissie Kernprocedure
Vindplaats: Kernprocedure