Wet gelijke behandeling uitgebreid naar het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Geplaatst door OCO op 29 juli 2009

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) is per 1 augustus 2009 uitgebreid naar het basis- en voortgezet onderwijs.

In de Wgbh/cz is geregeld dat mensen met een handicap of chronische ziekte net als ieder ander gelijk behandeld moeten worden. Dankzij deze wet kunnen mensen beter voor zichzelf opkomen en gewoon meedoen in de maatschappij. De onderwijssoorten praktijkonderwijs, beroepsonderwijs en hoger onderwijs waren al in de betreffende wet opgenomen. Nu komen daar het basis- en voortgezet onderwijs bij.

Scholen moeten er zo veel mogelijk voor zorgen dat kinderen met een handicap mee kunnen doen in het reguliere onderwijs. Aan gehandicapte kinderen en/of hun ouders wordt een extra mogelijkheid geboden een klacht in te dienen bij een laagdrempelige instantie als de Commissie gelijke behandeling. Dit als zij van mening zijn dat zij ongelijk behandeld worden.

Een gevolg van de uitbreiding van de wet naar het basis- en voortgezet onderwijs is dat vanaf het nieuwe schooljaar ouders geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor aangepast leermateriaal voor hun kind(eren) met een beperking en dus gelijk behandeld worden als hun leeftijdsgenoten zonder beperking. Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs moeten dan de leermiddelen voor al hun leerlingen betalen, gehandicapt of niet.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog